Můrovití - Noctuidae
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční (hnědavka drobná) Rivula sericealis Trávnička luční (hnědavka drobná) Rivula sericealis  
Eubleminae (drobničky)
Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová) Eublemma purpurina Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová) Eublemma purpurina  
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis    
Žlutavka dubová Polypogon strigilata    
Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samice
Scolecocampinae (šedice)
Šedice jívová Colobochyla salicalis    
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis
Phytometrinae (zelenavky)
Zelenavka vítodová (zobonosec zelenavý) Phytometra viridaria Zelenavka vítodová (zobonosec zelenavý) Phytometra viridaria Zelenavka vítodová (zobonosec zelenavý) Phytometra viridaria
Aventiinae (lišejnice)
Lišejnice šedá (hnědopáska lišejníková) Laspeyria flexula Lišejnice šedá (hnědopáska lišejníková) Laspeyria flexula  
Calpinae (lalokokřídleci)
Sklepnice obecná (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Scoliopteryx libatrix Sklepnice obecná (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Scoliopteryx libatrix  
Catocalinae (stužkonosky)
Hnědopáska obecná Hnědopáska obecná  
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi
Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica
Hnědopáska dubová Minucia lunaris Hnědopáska dubová Minucia lunaris  
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa
Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa
Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga    
Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini
Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta
Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska topolová Catocala elocata  
Stužkonoska vzácná Catocala puerpera Stužkonoska vzácná Catocala puerpera  
Stužkonoska vrbová Catocala electa Stužkonoska vrbová Catocala electa  
Bělopáska dubová (hnědopáska alchymista) Catephia alchymista    
Plusiinae (kovoleskleci)
Kovolesklec černočárný Abrostola triplasia    
Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides  
Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis
Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma
Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina  
Kovolesklec řebříčkový Macdunnoughia confusa    
Eustrotiinae (světlopásky)
Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga  
Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria
Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana
Světlopáska bahenní Lithacodia uncula    
Acontiinae (světloskvrnky)
Světlopáska svlačcová Emmelia trabealis Světlopáska svlačcová Emmelia trabealis Světlopáska svlačcová Emmelia trabealis
Pantheinae (mramorovky)
Lískovnice šedá (běloskvrnka lísková) Colocasia coryli Lískovnice šedá (běloskvrnka lísková) Colocasia coryli  
Acronictinae (šípověnky)
Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový)  
Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka
Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina    
Šípověnka jívová Acronicta auricoma Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka  
Šípověnka šťovíková (šípověnka hojná) Acronicta rumicis Šípověnka šťovíková (šípověnka hojná) Acronicta rumicis Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka
Šípověnka ptačízobová (šípověnka jasanová) Craniophora ligustri Šípověnka ptačízobová (šípověnka jasanová) Craniophora ligustri    
Dilobinae (modrohlávci)
Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - housenka
Metoponiinae (tmavoskvrnky)
Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová
Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová
Cuculliinae (kukléřky)
Kukléřka vratičová Cucullia tanaceti - housenka    
Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae    
Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka  
Oncocnemidinae (jasnobarvci)
Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula - housenka
Amphipyrinae (lesknačky)
Lesknačka rudokřídlá (blýskavka ořešáková) Amphipyra pyramidea Lesknačka rudokřídlá (blýskavka ořešáková) Amphipyra pyramidea  
Psaphidinae (běloskvrnky)
Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa
Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina
Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae  
Heliothinae (černopásky)
Černopáska štětková Heliothis viriplaca Černopáska štětková Heliothis viriplaca  
Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra
Xyleninae (blýskavky) - Xyleniane podrobně
Blýskavka ptačincová Hoplodrina octogenaria Blýskavka pampelišková Hoplodrina blanda Blýskavka jitrocelová Hoplodrina ambigua Blýskavka trojčárná Charanyca trigrammica
Blýskavka opencová Rusina ferruginea Blýskavka černopásá Mormo maura Blýskavka travní Thalpophila matura Blýskavka lebedová (šedobarvec lebedový) Trachea atriplicis
Blýskavka paprsčitá (osenice paprsčitá) Actinotia radiosa Blýskavka mramorovaná (plamenoskvrnka cviklová) Phlogophora meticulosa Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea Šedavka rudá Apamea lateritia
Šedavka obilná Apamea sordens Šedavka třeslicová Apamea scolopacina Travařka zelená Calamia tridens Travařka ozdobná Staurophora celsia
Dřeňovka polní (travařka polní) Amphipoea oculea Dřeňovka diviznová (šedavka diviznová) Gortyna flavago Rákosnice velká (travařka rákosní) Rhizedra lutosa Přímočárnice rozrazilová (polnice rozrazilová) Agrochola nitida
Přímočárnice vrbková (polnice vrbková) Agrochola litura Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris Zimovnice brusnicová (rudokřídlec brusnicový) Conistra vaccinii
Zimovnice trnková (zimovnice hojná) Conistra rubiginosa Zimovnice rezavá (rudokřídlec rezavý) Conistra rubiginea Dřevobarvec trnkový (dřevobarvec stromový) Lithophane socia Dřevobarvec dubový (zimovnice dravá, rudokřídlec dubový) Eupsilia transversa
Kosočárnice javorová (blýskavka dravá) Cosmia trapezina Kosočárnice dvouoká (blýskavka dvouoká) Dicycla oo Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita
Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura      
Hadeninae (můry) - Hadeninae podrobně
Sosnokaz borový Panolis flammea (můra sosnokaz) Jarnice menší Orthosia cruda Jarnice zardělá Orthosia miniosa Jarnice lipová Orthosia cerasi
Jarnice březnová Orthosia incerta (můra jarní, přímočárnice barvoměnná) Jarnice ovocná Orthosia gothica (můra ovocná, přímočárnice zimolezová) Jarnice černoskvrnná Perigrapha munda (Orthosia munda, Anorthoa munda) Trávnice luční Cerapteryx graminis
Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková) Můra řebříčková Pachetra sagittigera Můra kapustová Lacanobia oleracea Můra hrachová Ceramica pisi (klikočárnice hrachová)
Můra sivá Papestra biren Můra bedrníková Sideridis lampra Můra silenková Sideridis rivularis (šedobarvec silenkový) Můra mydlicová Sideridis reticulatus (Heliophobus reticulata)
Můra jestřábníková Hecatera bicolorata Můra ušnicová Hadena irregularis Můra malá (šedobarvec malý) Hadena confusa Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca
Plavokřídlec ostřicový Mythimna pudorina Plavokřídlec luční Mythimna impura Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta Plavokřídlec bledoskvrnný Mythimna ferrago
Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album Plavokřídlec čárkovaný Leucania comma Šedobarvec hnědý (Můra podivná) Lasionycta imbecilla (Eriopygodes imbecilla)  
Noctuinae (osenice)
Osenice polní Agrotis segetum    
Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis    
Osenice ypsilonová Agrotis ipsilon    
Osenice hnědá Diarsia brunnea Osenice hnědá Diarsia brunnea  
Osenice jarní Cerastis rubricosa Osenice jarní Cerastis rubricosa  
Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea  
Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice šťovíková Noctua pronuba
Osenice zemáková Noctua fimbriata Osenice zemáková Noctua fimbriata  
Osenice prvosenková Noctua comes Osenice prvosenková Noctua comes  
Osenice černolemá Noctua janthina Osenice černolemá Noctua janthina  
Osenice velká Eurois occulta Osenice velká Eurois occulta  
Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní) Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní)  
Osenice rulíková Xestia baja    
Osenice žlutoskvrnná Xestia xanthographa    
Osenice černé C Xestia c-nigrum Osenice černé C Xestia c-nigrum  

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Píďalička srpková
Píďalička srpková - Eupithecia centaureata

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec nejmenšívřetenuška čičorkovážluťásek jižní
babočka bodlákovámodrásek štírovníkový
soumračník rezavý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2019 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 4. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.