Můrovití - Noctuidae
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční (hnědavka drobná) Rivula sericealis Trávnička luční (hnědavka drobná) Rivula sericealis  
Eubleminae (drobničky)
Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová) Eublemma purpurina Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová) Eublemma purpurina  
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis    
Žlutavka dubová Polypogon strigilata    
Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samice
Scolecocampinae (šedice)
Šedice jívová Colobochyla salicalis    
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis
Phytometrinae (zelenavky)
Zelenavka vítodová (zobonosec zelenavý) Phytometra viridaria Zelenavka vítodová (zobonosec zelenavý) Phytometra viridaria Zelenavka vítodová (zobonosec zelenavý) Phytometra viridaria
Aventiinae (lišejnice)
Lišejnice šedá (hnědopáska lišejníková) Laspeyria flexula Lišejnice šedá (hnědopáska lišejníková) Laspeyria flexula  
Calpinae (lalokokřídleci)
Sklepnice obecná (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Scoliopteryx libatrix Sklepnice obecná (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Scoliopteryx libatrix  
Catocalinae (stužkonosky)
Hnědopáska obecná Hnědopáska obecná  
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi
Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica
Hnědopáska dubová Minucia lunaris Hnědopáska dubová Minucia lunaris  
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa  
Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa
Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini
Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta
Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska topolová Catocala elocata  
Stužkonoska vzácná Catocala puerpera Stužkonoska vzácná Catocala puerpera  
Stužkonoska vrbová Catocala electa Stužkonoska vrbová Catocala electa  
Bělopáska dubová (hnědopáska alchymista) Catephia alchymista    
Plusiinae (kovoleskleci)
Kovolesklec černočárný Abrostola triplasia    
Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis
Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma
Kovolesklec řebříčkový Macdunnoughia confusa    
Eustrotiinae (světlopásky)
Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga  
Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria
Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana
Světlopáska bahenní Lithacodia uncula    
Acontiinae (světloskvrnky)
Světlopáska svlačcová Emmelia trabealis Světlopáska svlačcová Emmelia trabealis Světlopáska svlačcová Emmelia trabealis
Pantheinae (mramorovky)
Lískovnice šedá (běloskvrnka lísková) Colocasia coryli Lískovnice šedá (běloskvrnka lísková) Colocasia coryli  
Acronictinae (šípověnky)
Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka  
Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina  
Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka  
Šípověnka šťovíková (šípověnka hojná) Acronicta rumicis Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka  
Dilobinae (modrohlávci)
Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec
Metoponiinae (tmavoskvrnky)
Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová
Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová
Cuculliinae (kukléřky)
Kukléřka vratičová Cucullia tanaceti - housenka    
Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae    
Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka  
Oncocnemidinae (jasnobarvci)
Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula - housenka
Amphipyrinae (lesknačky)
Lesknačka rudokřídlá (blýskavka ořešáková) Amphipyra pyramidea    
Psaphidinae (běloskvrnky)
Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa    
Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae  
Heliothinae (černopásky)
Černopáska štětková Heliothis viriplaca Černopáska štětková Heliothis viriplaca  
Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra
Xyleninae (blýskavky)
Blýskavka ptačincová Hoplodrina octogenaria    
Blýskavka jitrocelová Hoplodrina ambigua    
Blýskavka opencová Rusina ferruginea    
Blýskavka černopásá Mormo maura Blýskavka černopásá Mormo maura Blýskavka černopásá Mormo maura
Blýskavka travní Thalpophila matura Blýskavka travní Thalpophila matura  
Blýskavka lebedová (šedobarvec lebedový) Trachea atriplicis Blýskavka lebedová (šedobarvec lebedový) Trachea atriplicis Blýskavka lebedová (šedobarvec lebedový) Trachea atriplicis
Blýskavka paprsčitá (osenice paprsčitá) Actinotia radiosa    
Blýskavka mramorovaná (plamenoskvrnka cviklová) Phlogophora meticulosa Blýskavka mramorovaná (plamenoskvrnka cviklová) Phlogophora meticulosa Blýskavka mramorovaná (plamenoskvrnka cviklová) Phlogophora meticulosa
Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea  
Šedavka třeslicová Apamea scolopacina    
Travařka zelená Calamia tridens Travařka zelená Calamia tridens Travařka zelená Calamia tridens
Travařka ozdobná Staurophora celsia Travařka ozdobná Staurophora celsia Travařka ozdobná Staurophora celsia
Dřeňovka polní (travařka polní) Amphipoea oculea    
Dřeňovka diviznová (šedavka diviznová) Gortyna flavago Dřeňovka diviznová (šedavka diviznová) Gortyna flavago  
Rákosnice velká (travařka rákosní) Rhizedra lutosa Rákosnice velká (travařka rákosní) Rhizedra lutosa  
Přímočárnice rozrazilová (polnice rozrazilová) Agrochola nitida    
Přímočárnice vrbková (polnice vrbková) Agrochola litura    
Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago  
Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris
Zimovnice brusnicová (rudokřídlec brusnicový) Conistra vaccinii Zimovnice brusnicová (rudokřídlec brusnicový) Conistra vaccinii  
Kosočárnice javorová (blýskavka dravá) Cosmia trapezina    
Kosočárnice dvouoká (blýskavka dvouoká) Dicycla oo    
Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita - housenka  
Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita  
Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura  
Hadeninae (můry)
Jarnice lipová Orthosia cerasi Jarnice lipová Orthosia cerasi  
Trávnice luční Cerapteryx graminis    
Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková) Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková)  
Můra kapustová Lacanobia oleracea Můra kapustová Lacanobia oleracea  
Můra bedrníková Sideridis lampra    
Můra jestřábníková Hecatera bicolorata    
Můra ušnicová Hadena irregularis Můra ušnicová Hadena irregularis Můra ušnicová Hadena irregularis
Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca
Plavokřídlec ostřicový Mythimna pudorina    
Plavokřídlec luční Mythimna impura    
Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta  
Plavokřídlec bledoskvrnný Mythimna ferrago    
Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album  
Můra podivná Lasionycta imbecilla Můra podivná Lasionycta imbecilla  
Noctuinae (osenice)
Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis    
Osenice ypsilonová Agrotis ipsilon    
Osenice hnědá Diarsia brunnea    
Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea  
Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice šťovíková Noctua pronuba
Osenice zemáková Noctua fimbriata Osenice zemáková Noctua fimbriata  
Osenice prvosenková Noctua comes    
Osenice černolemá Noctua janthina    
Osenice velká Eurois occulta Osenice velká Eurois occulta  
Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní) Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní)  
Osenice žlutoskvrnná Xestia xanthographa    
Osenice černé C Xestia c-nigrum Osenice černé C Xestia c-nigrum  

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius

Oblíbené druhy motýlů
okáč jílkovýklíněnka jírovcováotakárek fenyklový
martináč bukovýmodrásek očkovaný
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2017 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 17. 4. 2017
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.