Můrovití - Noctuidae
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná) Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná)  
Boletobiinae (černavky)
Černavka tmavá Parascotia fuliginaria (hnědavka tmavá)    
Eubleminae (drobničky)
Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová) Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová)  
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis    
Žlutavka vějířová Herminia tarsicrinalis    
Žlutavka dubová Polypogon strigilata    
Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samice
Scolecocampinae (šedice)
Šedice jívová Colobochyla salicalis    
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis
Zobonosec chmelový Hypena rostralis    
Phytometrinae (zelenavky)
Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý)
Aventiinae (lišejnice)
Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková) Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková)  
Calpinae (lalokokřídleci)
Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní)  
Catocalinae (stužkonosky)
Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná) Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná)  
Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší) Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší)  
Hnědoskvrnka vikvicová Lygephila craccae (hnědopáska vikvicová)    
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi
Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica
Hnědopáska dubová Minucia lunaris Hnědopáska dubová Minucia lunaris  
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa
Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa
Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga    
Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini
Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta
Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska topolová Catocala elocata  
Stužkonoska vzácná Catocala puerpera Stužkonoska vzácná Catocala puerpera  
Stužkonoska vrbová Catocala electa Stužkonoska vrbová Catocala electa  
Bělopáska dubová (hnědopáska alchymista) Catephia alchymista    
Plusiinae (kovoleskleci)
Kovolesklec černočárný Abrostola triplasia    
Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides  
Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis
Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma
Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina  
Kovolesklec řebříčkový Macdunnoughia confusa    
Eustrotiinae (světlopásky)
Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga  
Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria
Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana
Světlopáska bahenní Lithacodia uncula    
Acontiinae (světloskvrnky)
Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová)
Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová) Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová)  
Tmavopáska opletníková Aedia funesta (hnědopáska opletníková)    
Pantheinae (mramorovky)
Mramorovka smrková Panthea coenobita (běloskvrnka smrková)    
Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková)
Acronictinae (šípověnky)
Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový)  
Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka
Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina  
Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala    
Šípověnka jívová Acronicta auricoma Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka  
Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka
Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová)  
Dilobinae (modrohlávci)
Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - housenka
Metoponiinae (tmavoskvrnky)
Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová
Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová
Cuculliinae (kukléřky)
Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica
Kukléřka vratičová Cucullia tanaceti - housenka    
Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae    
Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka  
Oncocnemidinae (jasnobarvci)
Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula - housenka
Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii  
Amphipyrinae (lesknačky)
Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková) Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková) Lesknačka rudokřídlá Amphipyra pyramidea (blýskavka ořešáková)
Lesknačka černá Amphipyra livida Lesknačka černá Amphipyra livida  
Psaphidinae (běloskvrnky)
Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa
Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina
Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae  
Heliothinae (černopásky)
Černopáska štětková Heliothis viriplaca Černopáska štětková Heliothis viriplaca  
Černopáska bavlníková Helicoverpa armigera (Heliothis armigera)    
Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra
Bryophilinae (mechovnice)
Mechovnice lipová Cryphia algae (šípověnka lipová)    
Mechovnice skalní Cryphia ereptricula (šípověnka skalní)    
Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica) Mechovnice domácí Cryphia domestica (šípověnka perlová, Bryophila domestica)  
Xyleninae (blýskavky) - Xyleniane podrobně
Blýskavka hnědoskvrnná Caradrina kadenii Blýskavka ptačincová Hoplodrina octogenaria Blýskavka pampelišková Hoplodrina blanda Blýskavka jitrocelová Hoplodrina ambigua
Blýskavka trojčárná Charanyca trigrammica Blýskavka opencová Rusina ferruginea Blýskavka šťovíková Dypterygia scabriuscula (dřevobarvec šťovíkový) Blýskavka černopásá Mormo maura
Blýskavka travní Thalpophila matura Blýskavka lebedová Trachea atriplicis (šedobarvec lebedový) Blýskavka horská Hyppa rectilinea (šedavka horská) Blýskavka půvabná Actinotia polyodon (osenice půvabná)
Blýskavka paprsčitá Actinotia radiosa (osenice paprsčitá) Blýskavka mramorovaná Phlogophora meticulosa (plamenoskvrnka cviklová) Blýskavka ostružiníková Euplexia lucipara (plamenoskvrnka ostružiníková) Šedavka trávová Apamea monoglypha (šedobarvec trávový)
Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea Šedavka žlutá Apamea sublustris Šedavka rudá Apamea lateritia Šedavka polní Apamea anceps
Šedavka obilná Apamea sordens Šedavka třeslicová Apamea scolopacina Šedavka dvoubarvá Mesoligia furuncula Šedavka žitná Mesapamea secalis
Travařka hlínožlutá Luperina testacea Travařka zelená Calamia tridens Travařka ozdobná Staurophora celsia Dřeňovka polní (travařka polní) Amphipoea oculea
Dřeňovka diviznová (šedavka diviznová) Gortyna flavago Rákosnice velká (travařka rákosní) Rhizedra lutosa Jasnokřídlec západní (jasnobarvec západní) Episema glaucina - samec Přímočárnice rozrazilová (polnice rozrazilová) Agrochola nitida
Přímočárnice vrbková (polnice vrbková) Agrochola litura Přímočárnice hnědá (polnice hnědá) Agrochola helvola Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris
Zimovnice brusnicová (rudokřídlec brusnicový) Conistra vaccinii Zimovnice trnková (zimovnice hojná) Conistra rubiginosa Zimovnice rezavá (rudokřídlec rezavý) Conistra rubiginea Dřevobarvec trnkový (dřevobarvec stromový) Lithophane socia
Dřevobarvec dubový (zimovnice dravá, rudokřídlec dubový) Eupsilia transversa Kosočárnice vrbová Ipimorpha retusa (blýskavka vrbová) Kosočárnice javorová Cosmia trapezina (blýskavka dravá) Kosočárnice dvouoká Dicycla oo (blýskavka dvouoká)
Kosočárnice jasanová Atethmia centrago (zlatokřídlec jasanový) Pestroskvrnka zelenavá Griposia aprilina (běloskvrnka zelená) Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita Pestroskvrnka šedá Ammoconia caecimacula
Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura    
Hadeninae (můry) - Hadeninae podrobně
Sosnokaz borový Panolis flammea (můra sosnokaz) Jarnice menší Orthosia cruda Jarnice zardělá Orthosia miniosa Jarnice lipová Orthosia cerasi
Jarnice březnová Orthosia incerta (můra jarní, přímočárnice barvoměnná) Jarnice ovocná Orthosia gothica (můra ovocná, přímočárnice zimolezová) Jarnice černoskvrnná Perigrapha munda (Orthosia munda, Anorthoa munda) Trávnice luční Cerapteryx graminis
Můra jetelová Hadula trifolii (Anarta trifolii) Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková) Můra řebříčková Pachetra sagittigera Můra kručinková Lacanobia w-latinum
Můra březová Lacanobia thalassina Můra kapustová Lacanobia oleracea Můra hrachová Ceramica pisi (klikočárnice hrachová) Můra sivá Papestra biren
Můra zelná Mamestra brassiacae (klikočárnice zelná) Můra bedrníková Sideridis lampra Můra silenková Sideridis rivularis (šedobarvec silenkový) Můra mydlicová Sideridis reticulata (Heliophobus reticulata)
Můra jestřábníková Hecatera bicolorata Můra ušnicová Hadena irregularis Můra malá (šedobarvec malý) Hadena confusa Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca
Plavokřídlec ostřicový Mythimna pudorina Plavokřídlec bledý Mythimna pallens (plavokřídlec stepní) Plavokřídlec luční Mythimna impura Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta
Plavokřídlec bledoskvrnný Mythimna ferrago Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album Plavokřídlec čárkovaný Leucania comma Šedobarvec hnědý (Můra podivná) Lasionycta imbecilla (Eriopygodes imbecilla)
Noctuinae (osenice) - Noctuinae podrobně
Osenice popelavá Agrotis cinerea Osenice polní Agrotis segetum Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis Osenice ypsilonová Agrotis ipsilon
Osenice širokřídlá Agrotis bigramma Osenice čekanková Ochropleura plecta Osenice hnědá Diarsia brunnea Osenice jarní Cerastis rubricosa
Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea Osenice mnohoskvrnná Chersotis multangula Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice zemáková Noctua fimbriata
Osenice prvosenková Noctua comes Osenice západní Noctua interjecta Osenice černolemá Noctua janthina Osenice žlutošedá Epilecta linogrisea
Osenice velká Eurois occulta Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní) Osenice rulíková Xestia baja Osenice žlutoskvrnná Xestia xanthographa
Osenice černé C Xestia c-nigrum Osenice mramorovaná Xestia speciosa    

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Okáč skalní
Okáč skalní - Chazara briseis

Oblíbené druhy motýlů
okáč jílkovýklíněnka jírovcováotakárek fenyklový
martináč bukovýmodrásek očkovaný
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2020 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 19. 6. 2020
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.