Můrovití - Noctuidae
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční (hnědavka drobná) Rivula sericealis Trávnička luční (hnědavka drobná) Rivula sericealis  
Eubleminae (drobničky)
Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová) Eublemma purpurina Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová) Eublemma purpurina  
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis    
Žlutavka dubová Polypogon strigilata    
Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka dlouhonosá - samice
Scolecocampinae (šedice)
Šedice jívová Colobochyla salicalis    
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis
Phytometrinae (zelenavky)
Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý)
Aventiinae (lišejnice)
Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková) Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková)  
Calpinae (lalokokřídleci)
Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní) Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní)  
Catocalinae (stužkonosky)
Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná) Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná)  
Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší) Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší)  
Hnědoskvrnka vikvicová Lygephila craccae (hnědopáska vikvicová)    
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka menší Callistege mi
Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Jetelovka hnědá Euclidia glyphica
Hnědopáska dubová Minucia lunaris Hnědopáska dubová Minucia lunaris  
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska dubová Catocala sponsa
Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa
Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga    
Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska modrá Catocala fraxini
Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska olšová Catocala nupta
Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska topolová Catocala elocata  
Stužkonoska vzácná Catocala puerpera Stužkonoska vzácná Catocala puerpera  
Stužkonoska vrbová Catocala electa Stužkonoska vrbová Catocala electa  
Bělopáska dubová (hnědopáska alchymista) Catephia alchymista    
Plusiinae (kovoleskleci)
Kovolesklec černočárný Abrostola triplasia    
Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides Kovolesklec plicníkový Euchalcia modestoides  
Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis Kovolesklec šedivkový Diachrysia chrysitis
Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma Kovolesklec gama Autographa gamma
Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina Kovolesklec brusnicový Autographa pulchrina  
Kovolesklec řebříčkový Macdunnoughia confusa    
Eustrotiinae (světlopásky)
Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga Světlopáska ostružiníková Protodeltote pygarga  
Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria Světlopáska ostřicová Deltote deceptoria
Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana Světlopáska stříbřitá Deltote bankiana
Světlopáska bahenní Lithacodia uncula    
Acontiinae (světloskvrnky)
Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová) Světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis (světlopáska svlačcová)
Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová) Světloskvrnka slézová Acontia lucida (světlopáska slézová)  
Tmavopáska opletníková Aedia funesta (hnědopáska opletníková)    
Pantheinae (mramorovky)
Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková) Lískovnice šedá Colocasia coryli (běloskvrnka lísková)
Acronictinae (šípověnky)
Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový) Šípověnka dubová Moma alpium (pestrobarvec dubový)  
Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka Šípověnka maďalová Acronicta aceris - housenka
Šípověnka vrbová Acronicta leporina Šípověnka vrbová Acronicta leporina    
Šípověnka velkohlavá Acronicta megacephala      
Šípověnka jívová Acronicta auricoma Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka Šípověnka jívová Acronicta auricoma - housenka  
Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis (šípověnka hojná) Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka Šípověnka šťovíková Acronicta rumicis - housenka
Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová) Šípověnka ptačízobová Craniophora ligustri (šípověnka jasanová)  
Dilobinae (modrohlávci)
Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - samec Modrohlávek ovocný Diloba caeruleocephala - housenka
Metoponiinae (tmavoskvrnky)
Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová Tmavoskvrnka svlačcová
Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová Blýskavka rožcová
Cuculliinae (kukléřky)
Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica Kukléřka mléčová Cucullia umbratica
Kukléřka vratičová Cucullia tanaceti - housenka    
Kukléřka krtičníková Shargacucullia scrophulariae    
Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka Kukléřka diviznová Shargacucullia verbasci - housenka  
Oncocnemidinae (jasnobarvci)
Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula Jasnobarvec květelový Calophasia lunula - housenka
Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii Jasnobarvec hledíkový Omphalophana antirrhinii  
Amphipyrinae (lesknačky)
Lesknačka rudokřídlá (blýskavka ořešáková) Amphipyra pyramidea Lesknačka rudokřídlá (blýskavka ořešáková) Amphipyra pyramidea  
Psaphidinae (běloskvrnky)
Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa Běloskvrnka jarní (dřevobarvec jarní) Brachionycha nubeculosa
Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina Běloskvrnka trnková (pestroskvrnka březnová) Valeria oleagina
Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae Běloskvrnka hlohová (pestroskvrnka hlohová) Allophyes oxyacanthae  
Heliothinae (černopásky)
Černopáska štětková Heliothis viriplaca Černopáska štětková Heliothis viriplaca  
Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra Černopáska kakostová Pyrrhia umbra
Bryophilinae (mechovnice)
Mechovnice lipová Cryphia algae (šípověnka lipová)    
Mechovnice skalní Cryphia ereptricula (šípověnka skalní)    
Xyleninae (blýskavky) - Xyleniane podrobně
Blýskavka ptačincová Hoplodrina octogenaria Blýskavka pampelišková Hoplodrina blanda Blýskavka jitrocelová Hoplodrina ambigua Blýskavka trojčárná Charanyca trigrammica
Blýskavka opencová Rusina ferruginea Blýskavka černopásá Mormo maura Blýskavka travní Thalpophila matura Blýskavka lebedová (šedobarvec lebedový) Trachea atriplicis
Blýskavka horská (šedavka horská) Hyppa rectilinea Blýskavka paprsčitá (osenice paprsčitá) Actinotia radiosa Blýskavka mramorovaná (plamenoskvrnka cviklová) Phlogophora meticulosa Šedavka trávová (šedobarvec trávový) Apamea monoglypha
Šedavka žlutavá Apamea lithoxylaea Šedavka žlutá Apamea sublustris Šedavka rudá Apamea lateritia Šedavka polní Apamea anceps
Šedavka obilná Apamea sordens Šedavka třeslicová Apamea scolopacina Šedavka dvoubarvá Mesoligia furuncula Travařka zelená Calamia tridens
Travařka ozdobná Staurophora celsia Dřeňovka polní (travařka polní) Amphipoea oculea Dřeňovka diviznová (šedavka diviznová) Gortyna flavago Rákosnice velká (travařka rákosní) Rhizedra lutosa
Jasnokřídlec západní (jasnobarvec západní) Episema glaucina - samec Přímočárnice rozrazilová (polnice rozrazilová) Agrochola nitida Přímočárnice vrbková (polnice vrbková) Agrochola litura Přímočárnice hnědá (polnice hnědá) Agrochola helvola
Zlatokřídlec bukový Tiliacea aurago Zlatokřídlec topolový Xanthia ocellaris Zimovnice brusnicová (rudokřídlec brusnicový) Conistra vaccinii Zimovnice trnková (zimovnice hojná) Conistra rubiginosa
Zimovnice rezavá (rudokřídlec rezavý) Conistra rubiginea Dřevobarvec trnkový (dřevobarvec stromový) Lithophane socia Dřevobarvec dubový (zimovnice dravá, rudokřídlec dubový) Eupsilia transversa Kosočárnice javorová (blýskavka dravá) Cosmia trapezina
Kosočárnice dvouoká (blýskavka dvouoká) Dicycla oo Pestroskvrnka zelenavá (běloskvrnka zelená) Griposia aprilina Pestroskvrnka dubová Dryobotodes eremita Pestroskvrnka šedá Ammoconia caecimacula
Pestroskvrnka hnědoskvrnná Polymixis polymita Pestroskvrnka zimolezová Mniotype satura    
Hadeninae (můry) - Hadeninae podrobně
Sosnokaz borový Panolis flammea (můra sosnokaz) Jarnice menší Orthosia cruda Jarnice zardělá Orthosia miniosa Jarnice lipová Orthosia cerasi
Jarnice březnová Orthosia incerta (můra jarní, přímočárnice barvoměnná) Jarnice ovocná Orthosia gothica (můra ovocná, přímočárnice zimolezová) Jarnice černoskvrnná Perigrapha munda (Orthosia munda, Anorthoa munda) Trávnice luční Cerapteryx graminis
Můra borůvková Polia hepatica (klikočárnice borůvková) Můra řebříčková Pachetra sagittigera Můra kručinková Lacanobia w-latinum Můra kapustová Lacanobia oleracea
Můra hrachová Ceramica pisi (klikočárnice hrachová) Můra sivá Papestra biren Můra bedrníková Sideridis lampra Můra silenková Sideridis rivularis (šedobarvec silenkový)
Můra mydlicová Sideridis reticulata (Heliophobus reticulata) Můra jestřábníková Hecatera bicolorata Můra ušnicová Hadena irregularis Můra malá (šedobarvec malý) Hadena confusa
Plavokřídlec mokřadní Mythimna turca Plavokřídlec ostřicový Mythimna pudorina Plavokřídlec luční Mythimna impura Plavokřídlec bělotečný Mythimna albipuncta
Plavokřídlec bledoskvrnný Mythimna ferrago Plavokřídlec bílé L Mythimna l-album Plavokřídlec čárkovaný Leucania comma Šedobarvec hnědý (Můra podivná) Lasionycta imbecilla (Eriopygodes imbecilla)
Noctuinae (osenice) - Noctuinae podrobně
Osenice popelavá Agrotis cinerea Osenice polní Agrotis segetum Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis Osenice ypsilonová Agrotis ipsilon
Osenice čekanková Ochropleura plecta Osenice hnědá Diarsia brunnea Osenice jarní Cerastis rubricosa Osenice pruhovaná Lycophotia porphyrea
Osenice mnohoskvrnná Chersotis multangula Osenice šťovíková Noctua pronuba Osenice zemáková Noctua fimbriata Osenice prvosenková Noctua comes
Osenice západní Noctua interjecta Osenice černolemá Noctua janthina Osenice žlutošedá Epilecta linogrisea Osenice velká Eurois occulta
Osenice hajní Anaplectoides prasina (osenice travní) Osenice rulíková Xestia baja Osenice žlutoskvrnná Xestia xanthographa Osenice černé C Xestia c-nigrum
Osenice mramorovaná Xestia speciosa      

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Zavíječ červenožlutý
Zavíječ červenožlutý - Oncocera semirubella

Oblíbené druhy motýlů
babočka kopřivoválišaj topolovýmodrásek hořcový
okáč medyňkovýperleťovec fialkový
bělásek ovocný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2020 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 14. 3. 2020
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.