Synantropie

Synantropie je biologický termín označující soužití divokých živočichů a rostlin s člověkem. Synantropní druhy využívají specifické podmínky v těsném okolí lidských příbytků ke svému prospěchu.

Zatímco například vlaštovky nacházejí na zdech budov ideální podmínky k hnízdění, většinu synantropních druhů živočichů přivádí do blízkosti člověka snadno dostupné potravní zdroje. To je i případ synantropních druhů motýlů, mezi nimiž dominují potravinoví škůdci, jako je například zavíječ paprikový.

mol šatní
Mol šatní - typický synantropní drobný motýl. Jeho housenky se živí organickými zbytky, které se přirozeně nacházejí v doupatech zvířat nebo hnízdech ptáků. Ideálním zdrojem potravy jsou pro ně oděvy a dekorativní předměty z vlny a kožešin.
žlutokřídlec domácí
Žlutokřídlec domácí - noční motýl z čeledi píďalkovitých. Housenky se živí suchými zbytky rostlin, ideální prostředí tak nachází v zahradách, senících, stájích a podobně.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Můřice dubová
Můřice dubová - Polyploca ridens

Oblíbené druhy motýlů
lišaj kyprejovýmodrásek lesníokáč prosíčkový
otakárek ovocnýbabočka síťkovaná
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.