Predace

Vztah dvou organismů, v němž jeden je predátorem a druhý kořistí. Spočívá v tom, že predátor aktivně loví, usmrcuje a konzumuje jedince kořisti.

V širším ekologickém smyslu může být predací i konzumace rostlin býložravcem, pokud při ní dochází k úplné likvidaci rostlinných jedinců a tím pádem k jejich vyřazení z rozmnožovacího procesu.

Motýli, podobně jako ostatní hmyz, tvoří v přírodě významný článek potravního řetězce a jsou častým objektem predace.

Specifickou formou predace je kanibalismus.

rudopásník menší
Rudopásník menší - samec motýla z čeledi píďalkovitých se stal kořistí roupce, dravého hmyzu z řádu dvoukřídlých (Diptera).

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Soumračník jahodníkový
Soumračník jahodníkový - Pyrgus malvae

Oblíbené druhy motýlů
babočka bodlákováostruháček jilmovýstužkonoska olšová
bourovčík toulavýokáč bojínkový
žluťásek borůvkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.