Agrocenóza

Společenstvo vytvořené a udržované člověkem za účelem zemědělské produkce. Agrocenózy se obvykle vyznačují nízkou druhovou rozmanitostí, často mají podobu monokultur.

Zvýšení biodiverzity agrocenóz je jedním z pozitivních efektů ekologického zemědělství, které spolu s obnovou mezí a extenzivních pastvin představuje možnost, jak navrátit do krajiny řadu druhů motýlů a jiného hmyzu, které ustoupily v důsledku intenzivního, velkoplošného zemědělského hospodaření.

žluťásek čičorečkový - samice
Žluťásek čičorečkový - agrocenózy, konkrétně pole s pícninami, pro něj představují ideální biotop.
bělásek zelný - samice
Bělásek zelný - housenky se živí brukvovitými rostlinami, motýl osidluje pole a zahrady se zeleninou. Není divu, že zahrádkáři ho příliš v lásce nemají.
bělásek ovocný
Bělásek ovocný - býval pohromou sadařů, pospolitě žijící housenky způsobovaly při přemnožení způsobovaly holožíry na ovocných stromech. Chemizace sadařství ho v České republice prakticky vyhubila. Na konci 20. století se začal postupně vracet do severních a západních Čech, jako živné rostliny využívá především hlohy a planě rostoucí ovocné stromy.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Osenice žlutošedá
Osenice žlutošedá - Epilecta linogrisea

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.