Monokultura

Plocha obsazená jedním dominantním rostlinným druhem s minimálním podílem jiných druhů.

Většina monokultur je uměle vytvořených člověkem za účelem pěstování hospodářských plodin na polích nebo dřeva v lesích. Schopnost vytvářet přirozené monokultury mají některé konkurenčně zdatné druhy trav (třtina křovištní) a řada invazních druhů rostlin (například křídlatka, bolševník, trnovník akát).

Monokultury se jakožto biotopy vyznačují velice nízkou biodiverzitou a nízkou schopností přispívat k ekologické stabilitě krajiny - například monokulturní les má podstatně nižší schopnost zadržovat vodu a odolávat vichřicím ve srovnání se smíšeným porostem

žluťásek tolicový - samec
Žluťásek tolicový - motýl osídlující v početných populacích pícninové monokultury, podobně jako příbuzný žluťásek čičorečkový.
lišaj borový
Lišaj borový - monokulturní borové lesy jsou pro tohoto nočního motýla učiněným rájem.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Okáč luční - samice
Okáč luční - Maniola jurtina

Oblíbené druhy motýlů
modrásek vikvicovýjasoň červenookýhnědásek osikový
perleťovec velkýosenice šťovíková
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.