Obrazový přehled druhů čeledi Erebidae.

Podle revidovaného systému nočních motýlů z první dekády 21. století zahrnuje tato čeleď některé skupiny dříve řazené do čeledi můrovitých (Noctuidae) a původně samostatné čeledi bekyňovitých (Lymantridae) a přástevníkovitých (Arctiidae).

Podčeledi a jejich řazení podle serveru Lepiforum.de, převzato v červenci 2022.

 

Erebidae
Scoliopteryginae (sklepnice)
Sklepnice obecná Scoliopteryx libatrix (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní)      
Rivulinae (trávničky)
Trávnička luční Rivula sericealis (hnědavka drobná)      
Hypeninae (zobonosci)
Zobonosec kopřivový Hypena proboscidalis Zobonosec chmelový Hypena rostralis    
Lymantriinae (bekyně)
Bekyně velkohlavá Lymantria dispar - samec Bekyně mniška Lymantria monacha - samec Bekyně zlatořitná Euproctis chrysorrhoea - samec Bekyně pižmová Euproctis similis
Bekyně černé L Arctornis l-nigrum - samec Bekyně vrbová Leucoma salicis - samec Smutník jílkový Penthophera morio - samec Štětconoš rákosový (bekyně rákosová) Laelia coenosa - samec
Štětconoš ořechový Calliteara pudibunda - samec Štětconoš smrkový Calliteara abietis - samec Štětconoš jetelový Dicallomera fascelina - samice Štětconoš trnkový Orgyia antiqua - samec
Arctiinae (přástevníci)
Přástevník jestřábníkový Coscinia striata - samec Přástevník fialkový Coscinia cribraria Přástevník mařinkový Watsonarctia casta - samec Přástevník šťovíkový Phragmatobia fuliginosa
Přástevník jitrocelový Parasemia plantaginis - samec Přástevník bezový Spilosoma lutea - samec Přástevník mátový Spilosoma lubricipeda - samec Přástevník vratičový Diaphora mendica - samice
Přástevník užankový Hyphoraia aulica - housenka Přástevník chrastavcový Diacrisia sannio - samec Přástevník angreštový Rhyparia purpurata - samec Přástevník medvědí Arctia caja
Přástevník špenátový Arctia villica Přástevník hluchavkový Callimorpha dominula Přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria Přástevník starčkový Tyria jacobaeae
Běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea Běloskvrnáč lišejníkový Dysauxes ancilla Skelnokřídlec žlutavý (lišejníkovec průsvitný) Nudaria mundana Skelnokřídlec mokřadní (lišejníkovec mokřadní) Thumatha senex
Skelnokřídlec šedavý (lišejníkovec šedavý) Paidia rica Rudokřídlec půvabný (lišejníkovec půvabný, rudokřídlec klikočárný) Miltochrista miniata Dvojtečník bělavý (lišejníkovec bělavý) Cybosia mesomella Lišejníkovec černý Atolmis rubricollis
Lišejníkovec popelavý Pelosia muscerda Lišejníkovec bažinný Pelosia obtusa Lišejníkovec čtveroskvrnný Lithosia quadra - samec Lišejníkovec žlutokrajný Eilema depressa - samec
Lišejníkovec šedý Eilema griseola Lišejníkovec obecný Eilema lurideola Lišejníkovec vroubený (lišejníkovec žlutohrdlý) Eilema complana Lišejníkovec běločelný Eilema pygmaeola
Lišejníkovec hlínožlutý Eilema lutarella Lišejníkovec žlutý Eilema sororcula Brvorožec malý (lišejníkovec malý) Setina roscida  
Herminiinae (žlutavky)
Žlutavka hnědočárná Paracolax tristalis Žlutavka vějířová Herminia tarsicrinalis Žlutavka šedavá Herminia grisealis Žlutavka dubová Pechipogo strigilata (Polypogon strigilata)
Žlutavka dlouhonosá - samec Žlutavka Zellerova Zanclognatha zelleralis - samice    
Toxocampinae (hnědoskvrnky)
Hnědoskvrnka kozincová Lygephila pastinum (hnědopáska obecná) Hnědoskvrnka největší Lygephila lusoria (hnědopáska největší) Hnědoskvrnka vikvicová Lygephila craccae (hnědopáska vikvicová)  
Hypenodinae (můřičky)
Můřička rašelinná Hypenodes humidalis      
Boletobiinae
Černavka tmavá Parascotia fuliginaria (hnědavka tmavá) Zelenavka vítodová Phytometra viridaria (zobonosec zelenavý) Zelenavka dubová Trisateles emortualis (žlutavka běločárná) Šedice jívová Colobochyla salicalis
Lišejnice šedá Laspeyria flexula (hnědopáska lišejníková) Drobnička pcháčová Eublemma purpurina (světlopáska pcháčová)    
Erebinae
Jetelovka menší Callistege mi Jetelovka hnědá Euclidia glyphica Bělopáska dubová Catephia alchymista (hnědopáska alchymista)  
Catocalinae (stužkonosky)
Stužkonoska dubová Catocala sponsa Stužkonoska úzkopásá Catocala promissa Stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga Stužkonoska švestková Catocala fulminea
Stužkonoska modrá Catocala fraxini Stužkonoska olšová Catocala nupta Stužkonoska topolová Catocala elocata Stužkonoska vzácná Catocala puerpera
Stužkonoska vrbová Catocala electa Hnědopáska dubová Minucia lunaris    

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Žlutokřídlec šťovíkový
Žlutokřídlec šťovíkový - Timandra comae

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec velkýmodrásek krušinovýmartináč habrový
přástevník hluchavkovýjasoň červenooký
soumračník podobný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.