Taxonomie

Vědní obor zabývající se klasifikací organismů do hierarchicky uspořádaných kategorií. Jedna z disciplín systematické biologie.

Jednotlivé taxony nižších kategorií jsou na základě společných znaků řazeny do taxonů vyšší úrovně - druhy do rodů, rody do čeledí, čeledi do řádů atd. Cílem současné taxonomie je, aby toto řazení odráželo fylogenetický vývoj organismů, tedy aby do společného taxonu byly řazeny organismy pocházející ze společného předka.

Taxon, který zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky, se nazývá monofyletický. Taxon parafyletický zahrnuje vedle společného předka pouze část jeho potomků, zatímco zbývající část je pro svou významnou odlišnost vyčleněna do vlastního monofyletického taxonu.

Tak například třída plazi je parafyletická, neboť nezahrnuje ptáky, uznávané jako samostatnou třídu, ačkoli vývojově jde o součást větve plazů směřující k dinosaurům a krokodýlům. Obdobně dělení motýlů na drobné, noční a denní, ustanovuje jako monofyletickou pouze skupinu denních motýlů, skupiny nočních motýlů a drobných motýlů jsou parafyletické.

Způsob pojmenovávání taxonů určuje soubor pravidel označovaný jako vědecké názvosloví čili nomenklatura.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Bourovec ovocný
Bourovec ovocný - Gastropacha quercifolia

Oblíbené druhy motýlů
bělásek zelnýpestrokřídlec podražcovýslimákovec dubový
babočka jilmovámodrásek rozchodníkový
vřetenuška ligrusová
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 1. 5. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.