Apex

Vrchol, přední roh křídla motýla. V apexu či poblíž něj bývají často umístěny výrazné prvky kresby.

Když denní motýl sedí se zavřenými křídly, bývá obvykle rub apexu tím jediným, co je z předních křídel viditelné. A obvykle též zbarvení a kresba v apexu předního křídla navazuje na zbarvení a kresbu rubu křídel zadních, což je jedním z projevů takzvané celostní kresby neboli Oudemansova fenoménu.

bělásek řepový - samec
Bělásek řepový - fotografie samce s rozevřenými křídly ukazuje černé, v tomto případě spíše šedé, skvrny v apexech předních křídel.
okáč ovsový - samice
Okáč ovsový - samice tohoto druhu se pyšní nápadným okem v apexu předního křídla. Jsou-li přední křídla plně stažena, je oko skryté pod zadními křídly, v případě mírného vyrušení je motýl povytáhne, čímž se oko objeví. Účelem tohoto "mrknutí" je vylekat a odradit případného predátora.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
Jak ulovit pěkný snímek
Fotografická technika
Různé
Slovníček
Vybraný motýl

Ostruháček trnkový
Ostruháček trnkový - Satyrium spini

Oblíbené druhy motýlů
bělopásek tavolníkovýmodrásek jetelovýdlouhozobka chrastavcová
okáč lučníotakárek ovocný
perleťovec prostřední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2017 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 31. 10. 2017
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.