Dimorfismus

Existence dvou odlišných forem v rámci jednoho druhu, specifický případ polymorfismu.

U motýlů je častý pohlavní dimorfismus, tedy odlišný vzhled samců a samic. Může jít o odlišnosti menší, například ve tvaru tykadel nebo v kresbě křídel (tzv. dichroismus), ale i o odlišnosti výrazné, například mají-li samice zakrnělá křídla.

Českým výrazem pro dimorfismus je dvoutvárnost.

smutník jílkový - kopulace
Smutník jílkový - kopulující pár těchto motýlů z čeledi bekyňovitých je příkladem extrémního pohlavního dimorfismu. Černý samec je vybaven křídly a tykadly, aby byl schopen nalézt samici, která má křídla redukovaná do podoby nefunkčních pahýlů a je tak vlastně jen lezoucím zásobníkem vajec.
mol ozdobný
Mol ozdobný - odlišný vzhled tykadel samce (vlevo) a samice (vpravo), ukázka pohlavního dimorfismu.
modrásek vikvicový
Modrásek vikvicový - stejně jako u většiny ostatních modrásků je i u tohoto druhu jasně zřetelný pohlavní dichroismus, kdy samec (vpravo) je jasně modrý a samice (vlevo) nenápadně hnědá.
bělásek řeřichový
Bělásek řeřichový - samci a samice bělásků se obvykle liší pouze tvarem a rozsahem černé kresby na jinak bílých křídlech. U běláska řeřichového je dichroismus podstatně zřetelnější díky jasně oranžovým apexům předních křídel samečků.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
Jak ulovit pěkný snímek
Fotografická technika
Různé
Slovníček
Vybraný motýl

Dlouhozobka svízelová
Dlouhozobka svízelová - Macroglossum stellatarum

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec dvanáctitečnýpestrokřídlec podražcovýmodrásek tmavohnědý
babočka paví okohranostajník vrbový
okáč rosičkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 10. 2. 2018
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.