Novinky v galerii

Koláčkova galerie má svou stránku na Facebooku. Staňte se jejími fanoušky, buďte informováni o všech novinkách, pište své názory, dotazy, komentáře.
>> facebook.com/kolas.cz
 

4. 1. 2022

Nové fotografie v čeledi bourovcovitých:

bourovec prsténčivý
bourovec pryšcový
bourovec borový
bourovec trávový
bourovec ovocný
bourovec švestkový

bourovec prsténčivý Malacosoma neustria - samec
bourovec prsténčivý
bourovec pryšcový Malacosoma castrense - samec
bourovec pryšcový
bourovec borový Dendrolimus pini - samec
bourovec borový
bourovec borový Dendrolimus pini - samice
bourovec borový
bourovec trávový Euthrix potatoria - samice
bourovec trávový
bourovec ovocný Gastropacha quercifolia - samec
bourovec ovocný
bourovec švestkový Odonestis pruni - samec
bourovec švestkový
 

 
Do galerie přibyly fotografie několika vzácných druhů bourovců, především kriticky ohroženého bourovce pryšcového. Po nálezu housenek na úpatí stolové hory Úhošť u Kadaně v roce 2015 se mi o tři roky později podařilo na stejné lokalitě vyfotografovat i dospělce.

Druhem zapsaným v Červeném seznamu v kategorii ohrožený je bourovec ovocný, po sérii snímků z českých lokalit jsem nyní přidal i pár jedinců z jižní Moravy.

Raritou je fotografie bourovce švestkového z Vidnavy, podle všeho se jedná o první doložené pozorování tohoto druhu ve Slezsku, respektive v jeho části náležející k České republice. Obdobnou zajímavostí jsou fotografie samice bourovce borového. Tento noční motýl se hojně vyskytuje prakticky všude, kde rostou nějaké borovice, drtivou většinu příletů k UV světlu však tvoří samci. Není výjimkou, že jich během noci přiletí desítky, samici jsem v srpnu 2021 viděl poprvé.
 

19. 12. 2021

Nové druhy nočních motýlů z čeledi můrovitých:

dřevobarvec lesní Lithophane ornitopus
můra jitrocelová Polia nebulosa
můra žlutavá Conisania luteago
osenice žlutavá Axylia putris
osenice vřesová Lycophotia molothina
osenice rašelinná Coenophila subrosea
osenice skvrnkatá Eugnorisma glareosa

dřevobarvec lesní Lithophane ornitopus
dřevobarvec lesní
můra jitrocelová Polia nebulosa
můra jitrocelová
můra žlutavá Conisania luteago
můra žlutavá
 
osenice žlutavá Axylia putris
osenice žlutavá
osenice vřesová Lycophotia molothina
osenice vřesová
osenice rašelinná Coenophila subrosea
osenice rašelinná
osenice skvrnkatá Eugnorisma glareosa
osenice skvrnkatá

 
Největší vzácností mezi novými druhy můrovitých jsou dva druhy osenic žijící na Českolipsku, osenice vřesová (Lycophotia molothina) a osenice rašelinná (Coenophila subrosea). U první jmenované se jedná o jedinou oblast výskytu v České republice, druhá má populace ještě na rašeliništích Šumavy. Oba druhy jsou vedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR.
 

Nové fotografie v čeledi můrovitých:

světloskvrnka slézová Acontia lucida
tmavoskvrnka svlačcová Tyta luctuosa
jasnobarvec květelový Calophasia lunula
trávnice luční Cerapteryx graminis
můra řebříčková Pachetra sagittigera
můra kručinková Lacanobia w-latinum
osenice čekanková Ochropleura plecta

světloskvrnka slézová
světloskvrnka slézová
tmavoskvrnka svlačcová
tmavoskvrnka svlačcová
jasnobarvec květelový
jasnobarvec květelový
trávnice luční
trávnice luční
můra řebříčková - samice
můra řebříčková
můra kručinková
můra kručinková
osenice čekanková
osenice čekanková
 

 

9. 12. 2021

Nové fotografie nočních motýlů z čeledí hrotnokřídlecovitých, drvopleňovitých, slimákovcovitých a bekyňovitých:

hrotnokřídlec salátový Triodia sylvina
drvopleň obecný Cossus cossus
drvopleň hrušňový Zeuzera pyrina
drvopleň cibulový Dyspessa ulula
slimákovec dubový Apoda limacodes
bekyně zlatořitná Euproctis chrysorrhoea
štětconoš jetelový Dicallomera fascelina

hrotnokřídlec salátový - samec
hrotnokřídlec salátový
drvopleň obecný - housenka
drvopleň obecný
drvopleň cibulový
drvopleň cibulový
drvopleň hrušňový - samec
drvopleň hrušňový
slimákovec dubový
slimákovec dubový
bekyně zlatořitná - samec
bekyně zlatořitná
štětconoš jetelový - samice
štětconoš jetelový
 

 

27. 11. 2021

Nové druhy v čeledi píďalkovitých:

žlutokřídlec hedvábitý Idaea straminata
píďalka mokřadní Eulithis testata
tmavoskvrnáč lipový Erannis defoliaria

žlutokřídlec hedvábitý Idaea straminata
žlutokřídlec hedvábitý
píďalka mokřadní Eulithis testata
píďalka mokřadní
tmavoskvrnáč lipový Erannis defoliaria - samec
tmavoskvrnáč lipový
tmavoskvrnáč lipový Erannis defoliaria - samec
tmavoskvrnáč lipový

 

Nové fotografie v čeledi píďalkovitých:

píďalka lísková Electrophaes corylata
temnoskvrnáč maďalový Alsophila aescularia
zejkovec lesní Crocallis elinguaria
drsnokřídlec březový Biston betularia
různorožec vrbový Alcis repandata
různorožec ovocný Hypomecis punctinalis
tmavoskvrnáč březnový Theria rupicapraria
tmavoskvrnáč dubový Agriopis leucophaearia
tmavoskvrnáč zlatavý Agriopis aurantiaria

píďalka lísková
píďalka lísková
temnoskvrnáč maďalový - samec
temnoskvrnáč maďalový
zejkovec lesní
zejkovec lesní
drsnokřídlec březový - samec
drsnokřídlec březový
různorožec vrbový
různorožec vrbový
různorožec ovocný
různorožec ovocný
tmavoskvrnáč březnový - samice
tmavoskvrnáč březnový
 
tmavoskvrnáč dubový - samec
tmavoskvrnáč dubový
tmavoskvrnáč dubový - samec
tmavoskvrnáč dubový
tmavoskvrnáč zlatavý - samec
tmavoskvrnáč zlatavý
 

 

18. 10. 2021

Nové druhy zavíječů z čeledí Crambidae a Pyralidae:

vílenka řezanová Paraponyx stratiotata
zavíječ šešulový Evergestis extimalis
zavíječ zimostrázový Cydalima perspectalis
zavíječ senomilný Hypsopygia costalis
zavíječ domácí Pyralis farinalis

vílenka řezanová Paraponyx stratiotata
vílenka řezanová
zavíječ šešulový Evergestis extimalis
zavíječ šešulový
zavíječ zimostrázový Cydalima perspectalis
zavíječ zimostrázový
zavíječ zimostrázový Cydalima perspectalis
zavíječ zimostrázový
zavíječ senomilný Hypsopygia costalis
zavíječ senomilný
zavíječ domácí Pyralis farinalis
zavíječ domácí
   

 

Nové fotografie zavíječů:

vílenka leknínová Elophila nymphaeata
zavíječ hadincový Cynaeda dentalis
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella

vílenka leknínová Elophila nymphaeata
vílenka leknínová
zavíječ hadincový Cynaeda dentalis
zavíječ hadincový
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ kopřivový
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella
zavíječ červenožlutý

 
Mnohé druhy drobných motýlů ze skupiny zavíječů lze potkat ve dne, ať už je vyplašíme z podrostu, nebo nalezneme sedící na listech nebo na stěnách domů. Ještě více jich potom přilétá v noci ke světlu. Jsou mezi nimi druhy zajímavé svým zbarvením, jako zavíječ senomilný (Hypsopygia costalis), nebo svým životním cyklem, jako jsou vílenky (Acentropinae), jejichž housenky se vyvíjejí pod vodou na vodních rostlinách. Nechybí ani škůdci kulturních rostlin, jako je z Asie zavlečený zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis), postrach zahrádkářů pěstujících zimostrázy neboli buxusy.
 

14. 9. 2021

Nové fotografie můřic a srpokřídleců:

můřice očkovaná
můřice bělopásná
můřice obecná
můřice trojtečná
můřice březová
můřice dubová
můřice jarní
srpokřídlec březový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový
srpokřídlec vrbový
srpokřídlec olšový

můřice očkovaná
můřice očkovaná
můřice bělopásná
můřice bělopásná
můřice obecná
můřice obecná
můřice trojtečná
můřice trojtečná
můřice březová
můřice březová
můřice dubová
můřice dubová
můřice jarní
můřice jarní
srpokřídlec březový
srpokřídlec březový
srpokřídlec dubový - samec
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový - samice
srpokřídlec bukový
srpokřídlec vrbový - samec
srpokřídlec vrbový
srpokřídlec olšový - samec
srpokřídlec olšový

 
Aktualizace čeledi srpokřídlecovitých (Drepanidae) přináší fotografie pořízené při nočních svíceních napříč Českou republikou v letech 2015-2020.
 

27. 8. 2021

Nové fotografie v čeledi přástevníkovitých:

přástevník šťovíkový
přástevník medvědí
přástevník špenátový
přástevník hluchavkový
přástevník kostivalový
běloskvrnáč lišejníkový
skelnokřídlec šedavý
rudokřídlec půvabný
lišejníkovec čtveroskvrnný
lišejníkovec žlutokrajný
lišejníkovec vroubený
brvorožec malý

přástevník šťovíkový Phragmatobia fuliginosa
přástevník šťovíkový
přástevník medvědí Arctia caja
přástevník medvědí
přástevník špenátový Arctia villica
přástevník špenátový
přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria
přástevník kostivalový
přástevník hluchavkový Callimorpha dominula
přástevník hluchavkový
běloskvrnáč lišejníkový Dysauxes ancilla
běloskvrnáč lišejníkový
skelnokřídlec šedavý Paidia rica
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec šedavý Paidia rica
skelnokřídlec šedavý
rudokřídlec půvabný Miltochrista miniata
rudokřídlec půvabný
lišejníkovec čtveroskvrnný Lithosia quadra - samec
lišejníkovec čtveroskvrnný
lišejníkovec čtveroskvrnný Lithosia quadra - samec
lišejníkovec čtveroskvrnný
lišejníkovec žlutokrajný Eilema depressa - samice
lišejníkovec žlutokrajný
lišejníkovec vroubený Eilema complana
lišejníkovec vroubený
brvorožec malý Setina roscida
brvorožec malý
brvorožec malý Setina roscida
brvorožec malý
 

 
Z tuctu aktualizovaných druhů přástevníkovitých se dva vymykají svou vzácností - skelnokřídlec šedavý Paidia rica a brvorožec malý Setina roscida. V obou případech jde o kriticky ohrožené druhy Červeného seznamu, jejichž housenky se živí lišejníky rostoucími na kamenech. Oba druhy tedy vyžadují skalnatý terén, příkré svahy s velmi řídkým vegetačním krytem, oba žijí v Českém krasu a pro oba je to v rámci České republiky jediná oblast výskytu.
 

 

 

Další historie:

leden - červenec 2021
září - prosinec 2020
červen - červenec 2020
březen - duben 2020
srpen - listopad 2019
červen - červenec 2019
duben - květen 2019
leden - březen 2019
září - prosinec 2018
srpen 2018
duben - červenec 2018
leden - březen 2018
říjen - prosinec 2017
květen - září 2017
březen - duben 2017
leden - únor 2017
říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016
listopad - prosinec 2015
září - říjen 2015
červenec - srpen 2015
květen - červen 2015
březen - duben 2015
únor 2015
leden 2015

 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Travařka okrová
Travařka okrová - Eremobia ochroleuca

Oblíbené druhy motýlů
bělopásek tavolníkovýmodrásek jetelovýdlouhozobka chrastavcová
okáč lučníotakárek ovocný
perleťovec prostřední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 4. 1. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.