Vlajkový druh

Populární, obecně známý či oblíbený živočišný či rostlinný druh, sloužící k propagaci ochrany přírody nebo konkrétních biologicky hodnotných území. Předpokladem úspěšné ochrany přírody je vždy podpora veřejnosti, především místních obyvatel a vlastníků dotčených pozemků, a využití konkrétního druhu k prezentaci ochranářských myšlenek je jednou z cest, jak ji učinit srozumitelnou.

Typickým příkladem vlajkového druhu může být hořec tolitovitý v logu Krkonošského národního parku, nebo čáp černý, jehož silueta zdobí znak Národního parku Podyjí. Podobnou roli zastává tesařík alpský, symbol ochrany bělokarpatských bukových pralesů.

Z motýlů je možno ukázat na modráska černoskvrnného, který se jako vlajkový druh péče o cenné přírodní lokality na Moravskotřebovsku a extenzivní ovčí pastviny v Beskydech často objevuje v propagačních materiálech zainteresovaných ochranářských organizací. Jedna z nich, ČSOP Arion, si jeho vědecké druhové jméno vetkla přímo do svého názvu. Podobným symbolem boje za záchranu biodiverzity je i jasoň červenooký.

Vlajkový druh (anglicky flagship species) coby prostředek komunikace s veřejností nelze zaměňovat s deštníkovým druhem (umbrella species), byť se v řadě případů tyto role překrývají, včetně obou výše zmíněných druhů denních motýlů.

 

jasoň dymnivkový - samec
Jasoň dymnivkový - vlajkový druh obnovy světlých lesů a návratu k pařezinovému hospodaření, zejména na jižní a střední Moravě, kde dosud přežívají různě početné populace.
okáč skalní - samice
Okáč skalní - kriticky ohrožený druh Červeného seznamu, vlajkový druh péče o unikátní stepní biotopy v CHKO České středohoří.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Otakárek ovocný - housenka
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius

Oblíbené druhy motýlů
soumračník proskurníkovýpřástevník angreštovýbabočka vrbová
hrotnokřídlec chmelovýokáč horský
žluťásek jižní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.