Ubikvista

Všudypřítomný druh, organismus se širokou ekologickou valencí, nenáročný, schopný žít v pestré škále biotopů, včetně ruderálů a agrocenóz. Z denních motýlů se za ubikvisty často označují druhy prosperující na ruderálech a člověkem pozměněných stanovištích obecně, například babočky nebo bělásci.

bělásek řepový - samice
Bělásek řepový - motýl provázející člověka a využívající jeho působení v krajině. Dospělí motýli jsou dostatečně mobilní na to, aby nalezli vhodné místo pro nakladení vajíček a vývoj housenek.
babočka kopřivová - housenky
Babočka kopřivová - housenky se živí kopřivami, které jsou rostlinným ubikvistou. Vysoká mobilita imág je zárukou, že vždy naleznou stanoviště s živnou rostlinou.
kovolesklec gama
Kovolesklec gama - ubikvisty najdeme rovněž mezi nočními motýly. Zdatný letec, migrant využívající pestrou škálu živných rostlin.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Hřbetozubec běloskvrnný - samec
Hřbetozubec běloskvrnný - Pheosia gnoma

Oblíbené druhy motýlů
bělopásek tavolníkovýmodrásek jetelovýdlouhozobka chrastavcová
okáč lučníotakárek ovocný
perleťovec prostřední
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.