Tyrfofil

Druh prosperující na rašeliništích, upřednostňující tento biotop. Na rozdíl od tyrfobiontů však dokáže žít i na jiných biotopech než jsou rašeliniště.

okáč stříbrooký
Okáč stříbrooký - vzhledem k potravní vazbě na suchopýr se vyskytuje pouze na rašeliništích a podmáčených loukách.
ostruháček ostružinový - samice
Ostruháček ostružinový - motýl sice obývá celou škálu biotopů od vlhkých luk až po stepi, ale na rašeliništích vytváří velmi početné populace. Z tohoto hlediska se jedná o tyrfofila. Fotografie samice na vlochyni je ze Šumavy.
bourovec borůvkový
Bourovec borůvkový - tyrfofil z řad nočních motýlů, vázaný na podmáčené borové lesy a rašeliniště s podrostem borůvky. Nejpočetnější populace v ČR má na Třeboňsku.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Babočka bílé c
Babočka bílé c - Polygonia c-album

Oblíbené druhy motýlů
bělásek zelnýpestrokřídlec podražcovýslimákovec dubový
babočka jilmovámodrásek rozchodníkový
vřetenuška ligrusová
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.