Ruderál

Zkrácené označení pro ruderální společenstvo. To vzniká osídlením ruderálního stanoviště, člověkem silně pozměněného, zpustlého místa - rumiště, smetiště, skládky stavební suti, haldy hnoje a podobně.

Typickými znaky ruderálů jsou dostatek živin a přechodná existence, ruderály vznikají a zanikají velmi rychle, jejich nabídka je však v člověkem osídlené krajině dostatečná. Přirozenou cestou mohou ruderály vznikat v důsledku přírodních katastrof, například povodní.

bělásek rezedkový
Bělásek rezedkový - spolu s dalšími druhy bělásků častý host ruderálních stanovišť.
zavíječ kopřivový
Zavíječ kopřivový - jeden z našich největších zavíječů. Ubikvista, na ruderálech hojný, nevyhýbá se ale ani okrajům agrocenóz, řídkým lesům, pásům stromů podél vodních toků a podobně.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Okáč pýrový
Okáč pýrový - Pararge aegeria

Oblíbené druhy motýlů
modrásek bahennídrvopleň hrušňovýperleťovec dvouřadý
babočka paví okookáč skalní
bělásek ovocný
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.