Reintrodukce

Zpětné vysazení druhu na lokalitě, kterou v minulosti obýval. Blíže viz introdukce.

modrásek černoskvrnný - samice
Modrásek černoskvrnný - příkladem úspěšné reintrodukce vzácného motýla je návrat modráska černoskvrnného do Velké Británie po jeho vyhynutí na konci 70. let 20. století. Nejprve bylo nutné zajistit existenci vhodných biotopů obnovením pastvy ovcí, poté byl do nich přeneseni motýli ze zdrojových populací v klimaticky podobných oblastech ve Švédsku

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Ostruháček česvinový
Ostruháček česvinový - Satyrium ilicis

Oblíbené druhy motýlů
lišaj lipovýokáč pýrovýbatolec červený
bělásek horskývřetenuška pozdní
perleťovec mokřadní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.