Polyfág

Potravně nevyhraněný, nespecializovaný živočich. Vlastnost se nazývá polyfagie.

V souvislosti s motýly se jako polyfágní označuje druh, jehož housenky přijímají jako potravu větší množství rostlinných druhů z různých čeledí.

Opakem polyfága je monofág.

babočka bodláková
Babočka bodláková - v České republice žijí housenky nejčastěji na bodlácích a pcháčích (hvězdnicovité), mohou však konzumovat i rostliny z čeledí kopřivovitých, slézovitých, svlačcovitých, bobovitých a dalších.
hnědásek květelový - samec
Hnědásek květelový - ač polyfág (lnice, rozrazil, světlík atd.), jde o druh silně ustupující. Příčiny jeho vymírání nejsou dosud spolehlivě objasněny, pravděpodobně jde o důsledek postupující sukcese na stepních stanovištích, která motýl obýval. Rozšíření živných rostlin jednoznačně není limitujícím faktorem výskytu tohoto druhu motýla.
drvopleň hrušňový - samice
Drvopleň hrušňový - polyfágní noční motýl. Housenky se živí dřevem, nejčastěji ovocných stromů, nicméně v rejstříku živných rostlin bývá uváděn i smrk. Tato konkrétní fotografie zachycuje samici kladoucí vejce do kůry borovice.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Šípověnka ptačízobová (šípověnka jasanová)
Šípověnka ptačízobová - Craniophora ligustri

Oblíbené druhy motýlů
babočka jilmovásoumračník černohnědýmodrásek tolicový
bekyně velkohlaváokáč luční
ostruháček česvinový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.