Pigment

Chemická látka fungující jako barvivo. Molekuly pigmentů odrážejí pouze světlo určité vlnové délky, které odpovídá barvě pigmentu, a jiné vlnové délky světla naopak pohlcují.

U motýlů najdeme pigmenty zejména v chlupech a šupinkách, které pokrývají jejich křídla. Jako příklad pigmentů lze uvést pteriny, zodpovědné za bílé zbarvení křídel bělásků, nebo tmavý pigment melanin, vytvářející hnědé a černé odstíny. U některých druhů motýlů se vyskytují tmavé formy, jde o jev zvaný melanismus právě podle pigmentu melaninu.

Některé pigmenty se na světle rozkládají, což způsobuje blednutí starších jedinců a především preparovaných motýlů v entomologických sbírkách, pokud nejsou uloženy v temnu. Typickým příkladem je zelený pigment geoverdin obsažený v křídlech zelenopláštníků z čeledi píďalkovitých (Geometridae).

Více o zbarvení motýlů v článku Barvy motýlích křídel.

 

bělásek řeřichový Anthocharis cardamines - samice
Bělásek řeřichový - rub zadních křídel tohoto druhu je názornou ukázkou, jak motýli dovedou šálit náš zrak. Z dálky se kresba jeví zelená, detailní pohled na křídlo však odhaluje, že je vzor tvořen černě a žlutě pigmentovanými šupinkami.
okáč horský Erebia epiphron
Okáč horský - silná pigmentace mu pomáhá přežít v chladném biotopu horských luk nad horní hranicí lesa, jelikož tmavá křídla lépe absorbují teplo slunečního záření. Podobná adaptace se objevuje i u dalších horských druhů motýlů, jako je například okáč menší (Erebia sudetica) nebo huňatec alpský (Glacies alpinata).
zelenopláštník březový Geometra papilionaria
Zelenopláštník březový - zelené zbarvení motýla je způsobeno pigmentem geoverdinem. Ten se působením světla rozkládá, takže sytě zelená barva čerstvě vylíhnutých imág časem bledne.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Lišejníkovec šedý
Lišejníkovec šedý - Eilema griseola

Oblíbené druhy motýlů
modrásek jehlicovýbourovec ostružiníkovýjasoň dymnivkový
lišaj šeříkovýperleťovec prostřední
hnědásek rozrazilový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.