Obmýtí

Doba obmýtí je střední dobou růstu, po níž jsou stromy v lese pokáceny. Závisí na zvoleném hospodářském tvaru lesa a na rychlosti přirůstání dřeva, která je dána druhovým složením lesa, kvalitou půdy a klimatickými podmínkami.

Doba obmýtí se u nízkých lesů pohybuje obvykle pod hranicí dvaceti let, u lesů vysokokmenných kolem sta let.

Viz také typologie lesů.

jasoň dymnivkový - samec
Jasoň dymnivkový - v minulosti poměrně rozšířený motýl, který obýval řídké, světlé lesy s krátkou dobou obmýtí, v nichž nacházel ideální podmínky k životu. Ve druhé polovině 20. století takové lesy z české krajiny prakticky vymizely a s nimi i většina populací jasoňů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Okáč prosíčkový
Okáč prosíčkový - Aphantopus hyperantus

Oblíbené druhy motýlů
okáč jílkovýklíněnka jírovcováotakárek fenyklový
martináč bukovýmodrásek očkovaný
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.