Lapač

Zařízení pro odchyt motýlů a jiného hmyzu. Nejčastěji se lapače používají pro chytání nočních motýlů, s jejich pomocí lze zjišťovat, jaké druhy se na lokalitě vyskytují i jaké jsou jejich relativní početnosti.

Létající hmyz je do lapače lákán buď světlem, nebo vnadidlem, kterým může být buď potrava, nebo feromon. Feromonové lapače pochopitelně fungují pouze na konkrétní druh, používají se zejména k monitoringu škůdců v hospodářských porostech.

Lapače jsou konstruovány tak, aby bylo snadné do nich proniknout, ale nesnadné je opustit. Výlučně na tomto principu fungují lapače živochytné, smrtící lapače jsou doplněny chemikálií, která hmyz po vniknutí do pasti omámí, usmrtí, případně i konzervuje. Vzdor etickým otázkám okolo jejich používání je role smrtících lapačů při faunistických výzkumech nezastupitelná vzhledem k jejich vysoké účinnosti.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Bělásek ovocný
Bělásek ovocný - Aporia crataegi

Oblíbené druhy motýlů
modrásek stříbroskvrnnýbělásek lučníbělopásek topolový
bourovec topolovýhnědásek květelový
hranostajník bílý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.