Deštníkový druh

Termínem deštníkový druh (anglicky umbrella species) se označuje živočišný či rostlinný druh, jehož ochrana zastřešuje ochranu celého souboru dalších druhů či společenstva.

Aby se druh mohl stát deštníkovým, musí splnit určité předpoklady.

Především musí existovat statisticky významná pozitivní korelace mezi výskytem deštníkového druhu a výskytem druhů, které se pod jeho deštník mají skrýt. Přeloženo do srozumitelného jazyka, je třeba prozkoumat větší množství lokalit, zjistit na nich početnosti různých druhů a prokázat, že kde se daří druhu deštníkovému, tam se daří i dalším ochranářsky zajímavým, ohroženým druhům, případně že míra biodiverzity na lokalitách s výskytem deštníkového druhu významně převyšuje míru biodiverzity v místech, kde se deštníkový druh nevyskytuje.

Rovněž musejí být relativně dobře známy biotopové nároky deštníkového druhu, protože na nich je postaven management lokalit s jeho výskytem. Vzhledem k výše zmíněné souvislosti s dalšími druhy existuje reálný předpoklad, že podpora výskytu deštníkového druhu podpoří i výskyt druhů pod jeho deštníkem, jejichž ekologické vazby třeba nejsou tak dobře prozkoumány a tudíž by bylo obtížné, ne-li nemožné pro ně navrhovat specifický management.

V neposlední řadě by měl být deštníkový druh atraktivní pro veřejnost, byť se v této souvislosti užívá spíše pojmu vlajkový druh.

modrásek černoskvrnný - samice
Modrásek černoskvrnný - deštníkový druh pro valašské ovčí pasínky. Z druhů skrytých pod jeho deštníkem je nutné zmínit saranči vrzavou a desítky méně nápadných motýlů. Díky atraktivnímu vzhledu je tento denní motýl zároveň "tváří" kampaně za zachování tradičního způsobu hospodaření na Valašsku.
modrásek ligrusový - kopulace
Modrásek ligrusový - kriticky ohrožený druh motýla, potenciální deštníkový druh xerotermních pastvin. Management na jeho podporu aplikovaný v lounské části Českého středohoří zde vytváří a udržuje místa s vysokou biodiverzitou.
hnědásek osikový - samice
Hnědásek osikový - deštníkový druh pro světlé nížinné lesy. Díky ochraně v rámci systému Natura 2000 je tento druh nadějí, že se podaří do české krajiny alespoň částečně vrátit pařeziny a střední lesy jakožto k přírodě šetrné způsoby lesního hospodaření.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Perleťovec maceškový
Perleťovec maceškový - Argynnis niobe

Oblíbené druhy motýlů
modrásek jehlicovýbourovec ostružiníkovýjasoň dymnivkový
lišaj šeříkovýperleťovec prostřední
hnědásek rozrazilový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 2. 12. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.