Kam na motýly

hnědásek osikový
Hnědásek osikový, kriticky ohrožený druh nízkých a středních lesů.

Naprostá většina motýlů s denní aktivitou žije v otevřené, bezlesé krajině, na loukách, stepích, křovinatých stráních. Výjimkou je u nás okáč pýrový, kterého můžeme často spatřit i podél lesních pěšin, a specifická skupina druhů vázaných na řídké, nízké lesy. Ty však z naší přírody prakticky vymizely i se svými obyvateli, typickým smutným příkladem je hnědásek osikový, přežívající v Čechách na poslední nevelké lokalitě.

Pro výskyt motýlů jsou rozhodující dva faktory. V první řadě je to živná rostlina, na níž se krmí housenky. Ty nejsou příliš pohyblivé a tak je logické, že dospělé samice kladou vajíčka buď přímo na danou rostlinu, nebo do její bezprostřední blízkosti. Řada motýlů je vázána na několik málo vzájemně příbuzných druhů rostlin, u některých jde dokonce o druh jediný, často se objevující i v pojmenování motýla. Tak kde neroste podražec, nebude létat pestrokřídlec podražcový, nechvalně známou klíněnku jírovcovou zase nenajdeme na jiných stromech než na jírovci maďalu… Dalo by se pokračovat dlouho, až bychom narazili na to, že na kopřivách žijí housenky nejen babočky kopřivové, ale i síťkované, pavího oka, bílého c a příležitostně i admirála a bodlákové, nebo že housenky tmavoskvrnáče vřesového sice nijak zvlášť vybíravé nejsou, ale vřes rozhodně nežerou.

klíněnka jírovcová
Klíněnka jírovcová. Drobný motýl, jehož housenky způsobují hnědnutí a odumírání listů jírovce maďalu (kaštanu).

Druhým faktorem ovlivňujícím výskyt dospělých motýlů je dostatek kvetoucích rostlin jakožto zdrojů nektaru. Některé druhy sají s oblibou na téže rostlině na níž žijí housenky, ale to rozhodně není pravidlem, a tak nejvíce motýlů najdeme na nejvydatnějších zdrojích, jejichž sladká vůně je někdy tak intenzivní, že ji zaznamenají i velmi nedokonalé lidské smysly. Na jaře je to například šalvěj, později chrastavce, hadinec, sadec konopáč a různé bodláky a pcháče, na rozlehlých travnatých loukách to mohou být i ostrůvky kopretin nebo polštáře jetele u cesty.

dlouhozobka svízelová
Dlouhozobka svízelová sající v letu na pcháči zelinném.

Obecně platí zhruba to, že malí motýli, neschopní letu na dlouhé vzdálenosti, se i jako dospělci zdržují nedaleko živných rostlin housenek, zatímco motýli velcí, zdatní letci, se shromažďují spíše u zdrojů nektaru.

Zde je na místě zmínit ještě jeden fenomén, označovaný anglickým slovem hilltopping, volně přeloženo asi jako „obsazování vrcholů kopců“ (hill = kopec, top = vrchol). Zřejmě nejlepším příkladem tohoto chování, při němž se motýli shromažďují na vrcholech krajinných dominant za účelem nalezení partnera k páření, jsou oba naše druhy otakárků, fenyklový a ovocný. V hojných počtech se vyskytují na čedičových kupách Českého středohoří nebo třeba na hradě Děvičky na severní výspě protáhlého bradla Pavlovských vrchů. Při návštěvě NPR Čertoryje v červnu 2007 jsem nabyl dojmu, že i koncetrace ohniváčků, perleťovců a hnědásků gradovala směrem k plochému vrcholu stejnojmenného kopce, ale v tomto případě nelze vyloučit vliv jiného již zmíněného faktoru, a to intenzivního kvetení nektaronosných rostlin.

otakárek ovocný
Otakárek ovocný na temeni Kozákovy skály v pražské Divoké Šárce.

Při hledání konkrétních lokalit pro fotografování motýlů je nejlepší pomůckou mapa, zachycující zvláště chráněná území, přírodní rezervace a přírodní památky. Motivem jejich ochrany je většinou – ano, chráněné jsou u nás i lokality významné geologicky – výskyt bohatých rostlinných a živočišných společenstev. Dobrá turistická mapa by měla na zadní straně obsahovat i stručnou charakteristiku alespoň těch nejvýznamnějších území. Stále bohatším zdrojem informací o význačných přírodních lokalitách je internet, své stránky mají všechny naše národní parky i většina chráněných krajinných oblastí a mnohé se lze dočíst i na stránkách obcí a měst. Rovněž řada fotografů uvádí na svých stránkách lokality pořízení jednotlivých fotografií, případně se i přímo rozepisují o svých oblíbených lovištích.

okáč metlicový
Okáč metlicový, původně druh skalních stepí, dnes jsou jeho útočištěm v Českém krasu opuštěné Solvayovy lomy.

Mimo chráněná území stojí za to se rozhlédnout po ladem ležících, zarůstajících pozemcích, opuštěných sadech, neobdělávaných stráních… Takové lokality je těžké vytipovat předem, chce to mít oči na stopkách při pohybu v terénu, ideálním dopravním prostředkem k průzkumným výpravám je kolo. Důležitou podmínkou pro výskyt motýlů je, aby se lokalita nacházela alespoň trochu stranou intenzivně zemědělsky využívaných ploch, protože jediná dávka větrem přivanutých pesticidů i jinak slibné místo nemilosrdně sterilizuje.

V seznamu vhodných lokalit nemohou chybět opuštěné lomy, často hostící jinak velmi vzácné druhy stepní fauny. Opatrnost při pohybu v takových místech je ovšem na místě!

pryšec
Konec března na Pouzdřanské stepi - zataženo, větrno, žádní motýli, přesto se vhodný námět pro makrofotografii našel...

Pokud míříme za konkrétním druhem motýla, je důležité být ve správný čas na správném místě. O době letu se dočteme v atlasech, stejně jako o tom, jaké biotopy motýl upřednostňuje a na jaké živné rostliny je jeho výskyt vázán. V odborné literatuře se lze dopátrat i chování většiny druhů denních motýlů, což může být užitečné při úvahách, v jakou denní dobu vyrazit a kde konkrétně motýly hledat, zda sedají v trávě, na květech nebo třeba na vlhké zemi. Skvělým vodítkem jsou, jak již bylo zmíněno, fotografie s datem a místem pořízení nalezené na internetu a různé popisy lokalit, které obvykle uvádějí i několik vybraných druhů, zpravidla těch vzácných, a tedy zajímavých.

Dobrou zprávou pro všechny příznivce makrofotografie je, že motivy lze nalézt prakticky vždy, všude a za každého počasí, takže není nutné si zoufat ani v případě, že nablízku nebude jediný motýl.

Tak hodně štěstí a pevné nervy!

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Kapraďovka hasivková (blýskavka hasivková)
Kapraďovka hasivková - Callopistria juventina

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec nejmenšívřetenuška čičorkovážluťásek jižní
babočka bodlákovámodrásek štírovníkový
soumračník rezavý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.