Bělásek rezedkový
Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Bělásek rezedkový Bělásek rezedkový -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fotografie běláska rezedkového Pontia edusa:

Bělásek rezedkový, Pavlovské vrchy, srpen 2013 Bělásek rezedkový, Pavlovské vrchy, srpen 2013 Bělásek rezedkový - samice, Drslavice, červen 2013 Bělásek rezedkový - samice, Drslavice, červen 2013 Bělásek rezedkový, Báň, červenec 2009 Bělásek rezedkový, Báň, červenec 2009 Bělásek rezedkový, Raná, červenec 2009 Bělásek rezedkový, Pouzdřany, červenec 2008 Bělásek rezedkový, Váté písky, červenec 2008 Bělásek rezedkový, Žatec, září 2007 Bělásek rezedkový, Raná, srpen 2007 Bělásek rezedkový - samice, Horní Šárka, září 2005 Bělásek rezedkový - samice, Horní Šárka, září 2005 Bělásek rezedkový, Horní Šárka, září 2005 Bělásek rezedkový, Stará Boleslav, červenec 2004 Bělásek rezedkový, Podhoří, duben 2004

Bělásek rezedkový - vejce, Drslavice, červen 2013 Bělásek rezedkový - vejce, Drslavice, červen 2013

Synonyma a další názvy:
bělásek rezedový

Vzhled a rozlišovací znaky

Z našich bělásků má bělásek rezedkový největší podíl černé kresby na líci křídel, kde kromě apexu pokračuje prakticky podél celého vnějšího okraje předního křídla a je doplněna velkou černou skvrnou v jeho středu, u samic navíc malá skvrna u vnitřního okraje. Slévající se černé skvrny u samic navíc i podél vnějšího okraje zadních křídel. Rub zadních křídel u obou pohlaví s výraznou, plošně rozsáhlou zelenou kresbou s roztroušenými černými šupinkami.

Kresba na líci může vzdáleně připomínat okáče bojínkového, rub zadních křídel podobný běláskovi řeřichovému, jehož kresba je však kontrastnější a při bližším pohledu černo žlutá, zatímco u běláska rezedkového převládá zelená barva. Bělásek řeřichový navíc nelétá v letních měsících, takže záměna je možná pouze na jaře v době letu první generace běláska rezedkového.

Výskyt

Bělásek rezedkový dává přednost suchým a teplým lučním biotopům. Vzhledem k tomu, že jde o migranta zdolávajícího značné vzdálenosti, se však může objevit prakticky kdekoli, vyjma vysokých hor. Nejpočetnější bývá na Moravě, kudy vede migrační koridor z jihovýchodní Evropy na sever.

Životní cyklus

Vícegenerační, středoevropské populace běláska rezedkového v létě pravidelně posilovány motýly přilétajícími z jihu. Ve vrcholném létě a časném podzimu může být v příznivých letech relativně početný, jindy se vyskytuje pouze ojediněle. Přezimuje kukla, jedinci nepočetné první generace se objevují již v dubnu.

Poznámka

Pod původním společným názvem bělásek rezedkový byly odhaleny dva druhy, spolehlivě rozlišitelné pouze analýzou DNA. Podle současného stavu poznání (2015) se v Evropě na západ od Rýna vyskytuje bělásek západní Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) a dál na východ, včetně území ČR, bělásek rezedkový Pontia edusa (Fabricius, 1777).

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Perleťovec velký - samice
Perleťovec velký - Argynnis aglaja

Oblíbené druhy motýlů
modrásek jehlicovýbourovec ostružiníkovýjasoň dymnivkový
lišaj šeříkovýperleťovec prostřední
hnědásek rozrazilový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 16. 7. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.