Novinky v galerii: říjen - prosinec 2017

3. 12. 2017

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
kovolesklec plicníkový
kovolesklec brusnicový
blýskavka trojčárná
šedavka obilná
můra hrachová
můra sivá
můra silenková
můra mydlicová
můra malá
plavokřídlec čárkovaný
osenice polní
osenice rulíková

Nové fotografie:
drobnička pcháčová
šedobarvec hnědý
osenice hnědá
osenice šťovíková
osenice zemáková
osenice prvosenková
osenice černolemá

kovolesklec plicníkový
kovolesklec plicníkový
kovolesklec brusnicový
kovolesklec brusnicový
blýskavka trojčárná
blýskavka trojčárná
šedavka obilná
šedavka obilná
můra hrachová
můra hrachová
můra sivá
můra sivá
můra silenková
můra silenková
můra mydlicová
můra mydlicová
můra malá
můra malá
plavokřídlec čárkovaný
plavokřídlec čárkovaný
osenice polní
osenice polní
osenice rulíková
osenice rulíková
osenice hnědá
osenice hnědá
osenice zemáková
osenice zemáková
osenice černolemá
osenice černolemá
osenice prvosenková
osenice prvosenková
osenice šťovíková
osenice šťovíková
osenice šťovíková - vejce
o. šťovíková - vejce
drobnička pcháčová
drobnička pcháčová
šedobarvec hnědý
šedobarvec hnědý

 
Více jak 40 nových fotografií nočních motýlů z čeledi můrovitých přináší vedle rozšíření počtu snímků u sedmi druhů též celý tucet druhů nových, dosud v galerii chybějících. Jde převážně o snímky jedinců přivábených na světlo, pouze některé z osenic jsem vyfotografoval koncem léta 2014 s použitím zkvašeného ovocného vnadidla. Při jedné z obchůzek stromů s vandidlem jsem také náhodně narazil na samici osenice šťovíkové kladoucí vajíčka do klasu trávy.
 

31. 10. 2017

Nové fotografie okáčů:

okáč poháňkový
okáč stříbrooký
okáč strdivkový
okáč třeslicový
okáč luční
okáč bojínkový
okáč bělopásný
okáč metlicový
okáč skalní
okáč kluběnkový

okáč luční - samec
okáč luční
okáč bojínkový - samec
okáč bojínkový
okáč kluběnkový - samice
okáč kluběnkový
 
okáč stříbrooký
okáč stříbrooký
okáč strdivkový
okáč strdivkový
okáč třeslicový
okáč třeslicový
okáč poháňkový
okáč poháňkový
okáč skalní - samec
okáč skalní
okáč bělopásný
okáč bělopásný
okáč metlicový - vejce
okáč metlicový - vejce
 

 
Okáče lučního lze bez nadsázky označit za motýlí symbol léta, na lučních biotopech prakticky všudypřítomný denní motýl létá od června do srpna. Mezi okáči ale najdeme i další symboly, vymírající druhy zosobňující takřka katastrofální úbytek biodiverzity v důsledku necitlivého až bezohledného hospodaření v krajině od poloviny 20. století po dnešek. Okáč skalní, jehož poslední slabá populace v Českém středohoří balancuje na hraně existence, budiž mementem ukončení pastvy a přesunu živočisné výroby do výkrmen. Okáč bělopásný, živořící v hroutící se metapopulaci ve středním Povltaví, budiž pomníkem světlých lesů plných života, které byly přetvořeny ve stejnověké, stinné plantáže dřeva, prakticky bez života. Okáč kluběnkový budiž připomínkou pestré krajiny, v níž se pole, louky a pastviny střídaly s křovinatými stráněmi a lesíky, než bylo vše sceleno v jednotvárné širé lány, lhostejno zda obilí, řepky, dřeva nebo betonu. V neposlední řadě je zde okáč stříbrooký, téměř vymizelý obyvatel podmáčených luk a rašelinišť, jehož domovy byly z většiny buďto vytěženy, nebo alespoň vysušeny a zalesněny, aby člověku přinesly alespoň nějaký hmotný užitek.
 

23. 10. 2017

Přírůstky v čeledi bourovcovitých.

Nový druh:
bourovec borůvkový

Nové fotografie:
bourovec březový
bourovec pryšcový
bourovec borový

bourovec borůvkový - samec
bourovec borůvkový
bourovec březový - housenka
bourovec březový
bourovec pryšcový - housenka
bourovec pryšcový
bourovec borový - samec
bourovec borový

 
Bourovec borový patří k nejběžnějším druhům nočních motýlů ČR a v minulosti dokonce jeho housenky způsobovaly kalamity v borových lesích. V těch žije i bourovec borůvkový, tyrfofil, jehož housenky se ovšem neživí jehlicemi borovic, ale listy borůvky, případně jiných listnatých dřevin. Podobně jako další tyrfofilní motýli se bourovec borůvkový řadí k ohroženým druhům. Mezi ty patří též bourovec pryšcový, vázaný na stepní biotopy. Vzácností se pomalu stává i bourovec březový, jehož gregaricky žijící housenky si spřádají nápadná hnízda ve větvích listnatých stromů, nejčastěji hlohů.
 

7. 10. 2017

Přírůstky v čeledi srpokřídlecovitých.

Nový druh:
srpokřídlec olšový

Nové fotografie:
můřice očkovaná
můřice bělopásná
můřice obecná
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec trnkový

srpokřídlec olšový - samec
srpokřídlec olšový
srpokřídlec březový
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový - samice
srpokřídlec lipový
srpokřídlec dubový - samec
srpokřídlec dubový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec trnkový
můřice očkovaná
můřice očkovaná
můřice bělopásná
můřice bělopásná
můřice obecná
můřice obecná

 
Čeleď srpokřídlecovitých (Drepanidae) zahrnuje v rámci střední Evropy dvě vzhledově odlišné podčeledi, srpokřídlece a můřice.

Třepotavě létající srpokřídleci se štíhlým tělem a velkými křídly připomínají píďalkovité. Výrazným určovacím znakem této skupiny je vykrojený vnější okraj křídel, výjimkou z tohoto pravidla je pouze srpokřídlec trnkový, malý motýl, který vsedě na listu se střechovitě složenými křídly připomíná ptačí trus. Naším nejvzácnějším zástupcem této podčeledi je tmavě zbarvený srpokřídlec olšový.

Většina můřic se vyznačuje zavalitým tělem a relativně menšími křídly, čímž připomíná zástupce čeledi můrovitých. Jde vesměs o nenápadně zbarvené noční motýly, výjimkou jsou můřice očkovaná s narůžovělými skvrnami a můřice bělopásná s lesklými křídly zdobenými výraznými ornamenty.
 

květen - září 2017 | říjen - prosinec 2017 | aktuální novinky

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Sezóna 2010
Sezóna 2009
Sezóna 2008
Sezóna 2007
Sezóna 2006
Sezóna 2005
Vybraný motýl

Babočka síťkovaná f. prorsa
Babočka síťkovaná - Araschnia levana

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec maceškovýjasoň červenookýbabočka jilmová
pestrobarvec petrklíčovýmodrásek kozincový
vřetenuška obecná
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 30. 4. 2018
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.