Novinky v galerii: říjen - prosinec 2013

17. 12. 2013

Nové fotografie motýlů z čeledi okáčovitých:

okáč strdivkový
okáč třeslicový
okáč poháňkový
okáč stříbrooký

okáč stříbrooký
okáč stříbrooký
okáč třeslicový
okáč třeslicový
 
okáč poháňkový
okáč poháňkový
okáč třeslicový - vajíčko
okáč třeslicový - vejce
okáč strdivkový - vajíčko
okáč strdivkový - vejce

 
Příslušníci rodu Coenonympha se řadí k nejmenším okáčům naší přírody. Nepatří k ohroženým druhům motýlů a jsou rozšířeni po celém území ČR, s výjimkou okáče stříbrookého, jehož výskyt je jako u všech tyrfofilů mezi denními motýly omezen na rašeliniště bez zapojeného lesa.
 

8. 12. 2013

Nové fotografie:
klíněnka jírovcová

klíněnka jírovcová - dospělec
klíněnka jírovcová
dospělec
klíněnka jírovcová - housenka
klíněnka jírovcová
housenka
klíněnka jírovcová - mina
klíněnka jírovcová
mina v listu jírovce

 
Nové fotografie zachycují imága, housenky a miny klíněnky jírovcové, nechvalně známého drobného motýla zodpovědného za hnědnutí a opadávání listů jírovce maďalu. Navzdory tomu, jak dramaticky klíněnková kalamita vypadá, lze předpokládat, že postupem času dojde k nárůstu počtu přirozených nepřátel (predátorů, parazitů) klíněnky a opětovnému nastolení ekologické rovnováhy.
 

4. 12. 2013

Nový druh:
modrásek černočárný

Nové fotografie:
modrásek východní
modrásek stříbroskvrnný

modrásek černočárný - samice
modrásek černočárný
modrásek východní - samec
modrásek východní
modrásek stříbroskvrnný - samec
modrásek stříbroskvrnný

 
První dvojice modrásků náleží opět ke kriticky ohroženým druhům naší motýlí fauny. Modrásek černočárný přežívá na několika málo lokalitách v Pošumaví, modrásek východní v okolí Prahy a v Českém středohoří. Oba druhy jsou si blízce příbuzné, dospělci jsou pohledem nerozlišitelní, ale Českou republikou prochází hranice, která oba druhy odděluje, takže podle místa nálezu je určení spolehlivé.

Modrásek stříbroskvrnný je tyrfofil, v důsledku vysoušení a zalesňování rašelinišť na řadě lokalit vymizel, ale na živých rašeliništích bez zapojeného lesního porostu - zejména na Šumavě a na Třeboňsku - vytváří početné populace.
 

1. 12. 2013

Nové fotografie:
hnědásek osikový

hnědásek osikový
hnědásek osikový
samec
hnědásek osikový
hnědásek osikový
vejce
hnědásek osikový
hnědásek osikový
housenka

 
Fotografie z let 2012 a 2013 zachycují různá vývojová stádia hnědáska osikového, jednoho z nejohroženějších denních motýlů v Evropě. V České republice přežívá jediná známá populace tohoto motýla. Dramatický úbytek hnědáska a dalších druhů motýlů vázaných na světlé, řídké lesy má na svědomí změna způsobu lesního hospodaření po druhé světové válce.
 

26. 11. 2013

Nový druh:
stužkonoska modrá

stužkonoska modrá
stužkonoska modrá

 
Asi každý, kdo absolvoval povinnou školní docházku, její jméno slyšel. Ale kdo ji kdy na vlastní oči viděl?

...
na otázku odpověď dal:
který je motýl nejvzácnější?

Jej nemáte, najdete stěží:
to stužkonoska modrá jest,
ta ráda na jasanech leží,
...

(Petr Bezruč: Stužkonoska modrá)

A jak je to s hojností tohoto motýla, našeho největšího zástupce čeledi můrovitých, doopravdy? Podle informací v atlasech by žádnou velkou vzácností být neměla. Na druhou stranu není setkání se stužkonoskou modrou úplně běžným zážitkem, neboť tráví život v korunách stromů a na rozdíl od většiny nočních motýlů nijak ochotně nepřilétá ke světlu.
 

18. 11. 2013

Do motýlího slovníčku přibylo, mimo jiné, krátké pojednání o Oudemansově fenoménu.
 

17. 11. 2013

Nový druh:
bekyně velkohlavá

Nové fotografie:
bekyně pižmová
smutník jílkový

bekyně velkohlavá - samice
bekyně velkohlavá
bekyně velkohlavá - housenka
b. velkohlavá - housenka
 
smutník jílkový - kopulace
smutník jílkový
kopulace
smutník jílkový - kladoucí samice s vejci
smutník jílkový
kladoucí samice s vejci
bekyně pižmová - housenka
bekyně pižmová
housenka

 
Setkání s dospělou bekyní velkohlavou je možná vzácnější než s její housenkou s modrými a červenými bradavkami, z nichž vyrůstají dlouhé chlupy. Podobně chlupatá je i housenka bekyně pižmové.

Ještě vzácnější je nalézt v přírodě samičku smutníka jílkového. Téměř bezkřídlá, s tlustým zadečkem napěchovaným vejci, vůbec nepřipomíná elegantního, černého samce s mohutnými tykadly. Pohled na nesourodý kopulující pár smutníků je dokonalou ukázkou pohlavní dvoutvárnosti.

Všechny dnešní přírůstky náleží do čeledi bekyňovitých.
 

9. 11. 2013

Nové fotografie:
hnědásek kostkovaný
obaleč zdobený
molovenka kopřivová

hnědásek kostkovaný
hnědásek kostkovaný
obaleč zdobený
obaleč zdobený
molovenka kopřivová
molovenka kopřivová

 
Galerie fotografií hnědáska kostkovaného se rozrostla o snímek kopulujícího páru a detailní pohledy na složené oko a hlavu s tykadly. Za pozornost stojí i proměnlivost kresby tohoto motýla, která je patrná zejména při porovnání fotografií, na nichž hnědásci sedí se složenými křídly. Podobně jako mají lidé své unikátní otisky prstů, má každý hnědásek svůj vlastní vzor na rubu i na líci křídel.
 

6. 10. 2013

Nový druh:
žluťásek tolicový

žluťásek tolicový - samec
žluťásek tolicový

 
Žluťásky tolicové lze spolu s podobnými žluťásky čilimníkovými nalézt ještě na konci léta a začátkem podzimu na vojtěškových polích, zejména na Moravě. Jde o podzimní generaci, která může být v teplých letech velmi početná. Zajímavostí je, že jde o druh motýla v ČR relativně nový, na Moravě byl poprvé zaznamenán až v roce 1990, kdy probíhala vlna šíření tohoto druhu z jihovýchodní Evropy přes tehdejší Československo až do Polska a Německa.
 

 

květen - září 2013 | říjen - prosinec 2013 | leden 2014

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Soumračník máčkový
Soumračník máčkový - Erynnis tages

Oblíbené druhy motýlů
lišaj lipovýokáč pýrovýbatolec červený
bělásek horskývřetenuška pozdní
perleťovec mokřadní
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2020 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 25. 5. 2020
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.