Novinky v galerii - září 2005

24. 9. 2005

Nové druhy:

Obalečík žlutý - Kováry, červen 2005
Obalečík kroužkovaný - Drnholecký luh, červenec 2005
Obaleč jahodníkový - Radotínské údolí, červen 2005

Obalečík žlutý
Obalečík žlutý
Obalečík kroužkovaný
Obalečík kroužkovaný
Obaleč jahodníkový
Obaleč jahodníkový

22. 9. 2005

Vloženy fotografie motýlů z Českého krasu:

Otakárek ovocný
Bělopásek dvouřadý
Hnědásek květelový
Běloskvrnáč pampeliškový

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný
Bělopásek dvouřadý
Bělopásek dvouřadý
Hnědásek květelový
Hnědásek květelový
Běloskvrnáč pampeliškový
Běloskvrnáč pampeliškový
   

11. 9. 2005

Vložen nový druh, modrásek nejmenší. Fotografie z Radotínského údolí.
Přidána fotografie housenky vřetenušky obecné ze stejné lokality.

Modrásek nejmenší
Modrásek nejmenší
Vřetenuška obecná
Vřetenuška obecná

1. 9. 2005

Na základě druhového určení provedeného Jiřím Benešem provedeny následující změny:

Vloženy starší fotografie bělásků řepkového a řepového, modráska tmavohnědého, perleťovce velkého a rudopásníka šťovíkového.
Modrásek černolemý nově určen jako modrásek podobný (respektive modrásek obecný, jehož nelze od předcházejícího druhu na základě fotografie rozlišit).
Samec a samice žluťáska čičorečkového z Horní Šárky nově určeni jako žluťásek jižní.
Vřetenuška mokřadní z Beskyd nově určena jako vřetenuška komonicová.
Vřetenuška obecná z Křivoklátska nově určena jako vřetenuška čičorková, forma peucedani.
Zelenáček šťovíkový nově určen jako zelenáček rodu Jordanita.

Žluťásek jižní
Žluťásek jižní
Modrásek podobný
Modrásek podobný
Modrásek tmavohnědý
Modrásek tmavohnědý
Zelenáček
Zelenáček Jordanita sp.
Vřetenuška komonicová
Vřetenuška komonicová
Vřetenuška čičorková
Vřetenuška čičorková

 

srpen | září | říjen

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Hranostajník březový
Hranostajník březový - Furcula bicuspis

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec nejmenšívřetenuška čičorkovážluťásek jižní
babočka bodlákovámodrásek štírovníkový
soumračník rezavý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 7. 11. 2018
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.