Novinky v galerii

Koláčkova galerie má svou stránku na Facebooku. Staňte se jejími fanoušky, buďte informováni o všech novinkách, pište své názory, dotazy, komentáře.
>> facebook.com/kolas.cz
 

11. 5. 2019

Nové fotografie modrásků, ohniváčků a ostruháčků:

modrásek krušinový
modrásek černolemý
modrásek vikvicový
modrásek ligrusový
modrásek vičencový
ohniváček modrolesklý
ohniváček černoskvrnný
ostruháček ostružinový

modrásek krušinový
modrásek krušinový
modrásek vikvicový
modrásek vikvicový
modrásek černolemý - pár
modrásek černolemý
modrásek ligrusový - samec
modrásek ligrusový
modrásek vičencový
modrásek vičencový
ohniváček modrolesklý - kopulace
ohniváček modrolesklý
ohniváček černoskvrnný - samec
ohniváček černoskvrnný
ostruháček ostružinový
ostruháček ostružinový

 
Všeobecně rozšířený modrásek krušinový je náš nejčasnější modrásek a patří k vůbec prvním motýlům, kteří se na jaře líhnou z kukel. Ve vrcholném létě se vyskytující modrásek ligrusový naopak patří k nejohroženějším druhům denních motýlů nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

Nově přidané snímky ostruháčka ostružinového pocházejí z jihočeského rašeliniště Žofinka, kde tento motýl žije v ohromných kvantech a za slunného dne na přelomu dubna a května není problém jich spatřit desítky i stovky, jak klikatě poletují mezi borůvčím.
 

22. 4. 2019

Nové fotografie můřic a srpokřídleců.

můřice trojtečná
můřice dubová
můřice jarní
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový
srpokřídlec vrbový
srpokřídlec trnkový

můřice trojtečná
můřice trojtečná
můřice dubová
můřice dubová
můřice jarní
můřice jarní
můřice jarní
můřice jarní - rub
srpokřídlec březový
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový - samec
srpokřídlec lipový
srpokřídlec lipový - samec
srpokřídlec lipový - rub
srpokřídlec dubový - samice
srpokřídlec dubový
srpokřídlec bukový - samec
srpokřídlec bukový
srpokřídlec vrbový - samec
srpokřídlec olšový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec trnkový
 

 
Výrazného rozšíření počtu fotografií se dočkala můřice jarní, druh hodnocený v aktuálním vydání červeného seznamu jako zranitelný. Létá na přelomu března a dubna především v březových lesích. Významným přírůstkem v galerii je rovněž snímek nepříliš hojné můřice trojtečné s duhově zbarvenými křídly.

Nové fotografie přibyly též u šesti druhů srpokřídleců. V jejich případě se nejedná o vzácné druhy, nicméně jejich fotografování je poměrně obtížné - špatně se po svém příletu ke světlu přesazují z plátna na přírodní podklad, obvykle na jakékoli vyrušení reagují vzletem. U srpokřídlece březového a srpokřídlece trnkového se navíc přidává komplikace v podobě střechovitého skládání křídel, u druhého jmenovaného umocněná drobnými rozměry a jasně bílým zbarvením znesnadňujícím správné nastavení expozice.
 

16. 4. 2019

Nové fotografie nočních motýlů z čeledí drvopleňovitých, martináčovitých a strakáčovitých.

drvopleň obecný
drvopleň rákosový
martináč habrový
strakáč březový

martináč habrový - samice
martináč habrový
strakáč březový - samice
strakáč březový
drvopleň obecný
drvopleň obecný
drvopleň rákosový - samec
drvopleň rákosový

 
Martináč habrový a strakáč březový patří mezi nejkrásnější noční motýly brzkého jara. Oba druhy létají v nížinách na přelomu března a dubna a samci obou druhů mají denní aktivitu, když odpoledne pátrají po čerstvě vylíhnutých samicích. Samice pak létají a kladou vajíčka v noci, kdy také přilétají ke světlu.
 

2. 4. 2019

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
běloskvrnka trnková Valeria oleagina
jarnice menší Orthosia cruda
jarnice zardělá Orthosia miniosa
jarnice březnová Orthosia incerta
jarnice ovocná Orthosia gothica
jarnice černoskvrnná Perigrapha munda
osenice jarní Cerastis rubricosa

Nové fotografie:
šípověnka jívová Acronicta auricoma
běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa
zimovnice rezavá Conistra rubiginea

jarnice menší Orthosia cruda
jarnice menší
jarnice zardělá Orthosia miniosa
jarnice zardělá
jarnice březnová Orthosia incerta
jarnice březnová
jarnice ovocná Orthosia gothica
jarnice ovocná
jarnice černoskvrnná Perigrapha munda
jarnice černoskvrnná
osenice jarní Cerastis rubricosa
osenice jarní
běloskvrnka trnková Valeria oleagina
běloskvrnka trnková
běloskvrnka trnková Valeria oleagina
běloskvrnka trnková
šípověnka jívová Acronicta auricoma
šípověnka jívová
běloskvrnka jarní Brachionycha nubeculosa
běloskvrnka jarní
zimovnice rezavá Conistra rubiginea
zimovnice rezavá
 

 
Nově přidané fotografie nočních motýlů z čeledi můrovitých (Noctuidae) pocházejí z březnových a dubnových svícení v různých koutech České republiky. V této roční době příletům dominují různé druhy jarnic, které na otevřenějších biotopech doplňuje osenice jarní, v listnatých lesích běloskvrnka jarní a na jihomoravských stepích i zajímavě vybarvená běloskvrnka trnková.

Zajímavým přírůstkem v galerii je imago šípověnky jívové, jehož fotografie doplňují dříve publikované snímky housenek tohoto druhu.
 

21. 3. 2019

Nové fotografie nočních motýlů z čeledi lišajovitých:

lišaj paví oko
lišaj topolový
lišaj šeříkový
lišaj borový
dlouhozobka svízelová
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový

lišaj paví oko
lišaj paví oko
lišaj topolový
lišaj topolový
lišaj šeříkový
lišaj šeříkový
lišaj borový
lišaj borový
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová
lišaj vrbkový
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový
lišaj kyprejový

 
Po více jak roce se v galerii objevují nové fotografie lišajů. Převážně se jedná o snímky jedinců, kteří přilétli na UV světlo. Výjimku tvoří fotgrafie lišaje kyprejového nalezeného ve dne na stepní lokalitě na okraji Brna, a pochopitelně též letovky dlouhozobky svízelové sající nektar z květu bodláku.
 

12. 3. 2019

Přírůstky v čeledi píďalkovitých.

Nové druhy:
temnoskvrnáč maďalový Alsophila aescularia
tmavoskvrnáč březnový Theria rupicapraria
tmavoskvrnáč habrový Agriopis marginaria

Nové fotografie:
drsnokřídlec hrušňový Phigalia pilosaria
drsnokřídlec dubový Apocheima hispidaria
drsnokřídlec lipový Biston strataria
tmavoskvrnáč dubový Agriopis leucophaearia

temnoskvrnáč maďalový - samec
temnoskvrnáč maďalový
tmavoskvrnáč březnový - samec
tmavoskvrnáč březnový
tmavoskvrnáč březnový - kopulace
tmavoskvrnáč březnový
tmavoskvrnáč habrový - samec
tmavoskvrnáč habrový
drsnokřídlec hrušňový - samec
drsnokřídlec hrušňový
drsnokřídlec dubový - samec
drsnokřídlec dubový
drsnokřídlec lipový - samec
drsnokřídlec lipový
tmavoskvrnáč dubový - samec
tmavoskvrnáč dubový

 
Fotografie jarních druhů píďalkovitých byly pořízeny během několika nočních svícení v březnu 2016, s výjimkou tmavoskvrnáče březnového, nalezeného během noční vycházky pod trnkovými keři v únoru 2019.
 

14. 2. 2019

Přírůstky v čeledi bourovcovitých.

Nové druhy:
bourovec zejkovaný Phyllodesma tremulifolia
bourovec švestkový Odonestis pruni

Nové fotografie:
bourovec topolový
bourovec ostružiníkový

bourovec zejkovaný - samec
bourovec zejkovaný
bourovec zejkovaný - samec
bourovec zejkovaný
bourovec švestkový - samec
bourovec švestkový
bourovec švestkový - samec
bourovec švestkový
bourovec topolový - samec
bourovec topolový
bourovec ostružiníkový - samec
bourovec ostružiníkový
bourovec ostružiníkový - vejce
bourovec ostružiníkový
bourovec ostružiníkový - housenka
bourovec ostružiníkový

 
Bourovec zejkovaný ani bourovec švestkový nepatří k úplně běžným druhům nočních motýlů ČR. Prvně jmenovaný druh napodobuje barvou i tvarem křídel suché listy. Vědecké pojmenování tremulifolia ostatně na osikové listy přímo odkazuje. Téměř dokonalé maskování ještě umocňuje tím, že mu v klidové poloze zadní křídla vyčnívají zpod předního okraje křídel předních, podobně jako většímu příbuznému bourovci ovocnému. Bourovec švestkový je též zajímavý křídly se zubatým okrajem, ovšem jejich oranžová barva s dvojicí jasně bílých kulatých skvrn bude spíše odrazovat potenciální predátory, než aby před nimi motýla skrývala.
 

22. 1. 2018

Nové fotografie denních motýlů z čeledi otakárkovitých:

otakárek ovocný
otakárek fenyklový
pestrokřídlec podražcový

otakárek ovocný
otakárek ovocný
otakárek fenyklový
otakárek fenyklový
pestrokřídlec podražcový
pestrokřídlec podražcový
pestrokřídlec podražcový
pestrokřídlec podražcový

 
Otakárek ovocný a otakárek fenyklový, fotografovaní na čedičových kupách Českého středohoří, druhý jmenovaný též v podhůří Bílých Karpat. Snímky pestrokřídlece podražcového z jihomoravských luhů, kde roste podražec křovištní podél cest a na okrajích mýtin.
 

8. 1. 2019

Přírůstky v několika čeledích motýlů.

Nové druhy:
nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
skvrnuška Ethmia dodecea

Nové fotografie:
vakonoš trávový Canephora hirsuta
vakonoš tmavý Epichnopterix plumella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella

nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
nesytka pryšcová
Chamaesphecia empiformis
skvrnuška Ethmia dodecea
skvrnuška
Ethmia dodecea
   
vakonoš tmavý Epichnopterix plumella
vakonoš tmavý
Epichnopterix plumella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella - samec
vakonoš všežravý
Megalophanes viciella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella - vak
vakonoš všežravý
Megalophanes viciella
vakonoš trávový Canephora hirsuta - vak
vakonoš trávový
Canephora hirsuta

 
Zatímco u skvrnuškovitých (Ethmiidae) je zařazení mezi drobné motýly (Microlepidoptera) celkem jasné, u čeledí nesytkovitých (Sessiidae) a vakonošovitých (Psychidae) tomu tak s ohledem na velikost některých druhů není. Jelikož jde o kategorizaci praktickou, nikoli striktně vědeckou, tak je výklad poměrně volný. Zde v galerii řadím obě čeledi k nočním motýlům, neboť jsou pojednány v prvním, respektive čtvrtém svazku řady atlasů Motýli a housenky střední Evropy nakladatelství Academia.
 

 

Další historie:

září - prosinec 2018
srpen 2018
duben - červenec 2018
leden - březen 2018
říjen - prosinec 2017
květen - září 2017
březen - duben 2017
leden - únor 2017
říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016
listopad - prosinec 2015

 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Ostruháček ostružinový
Ostruháček ostružinový - Callophrys rubi

Oblíbené druhy motýlů
babočka bílé clišaj borovýmodrásek černoskvrnný
okáč kluběnkovýotakárek fenyklový
hnědásek jitrocelový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2019 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 11. 5. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.