Novinky v galerii

Koláčkova galerie má svou stránku na Facebooku. Staňte se jejími fanoušky, buďte informováni o všech novinkách, pište své názory, dotazy, komentáře.
>> facebook.com/kolas.cz
 

21. 3. 2019

Nové fotografie nočních motýlů z čeledi lišajovitých:

lišaj paví oko
lišaj topolový
lišaj šeříkový
lišaj borový
dlouhozobka svízelová
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový

lišaj paví oko
lišaj paví oko
lišaj topolový
lišaj topolový
lišaj šeříkový
lišaj šeříkový
lišaj borový
lišaj borový
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová
dlouhozobka svízelová
lišaj vrbkový
lišaj vrbkový
lišaj kyprejový
lišaj kyprejový

 
Po více jak roce se v galerii objevují nové fotografie lišajů. Převážně se jedná o snímky jedinců, kteří přilétli na UV světlo. Výjimku tvoří fotgrafie lišaje kyprejového nalezeného ve dne na stepní lokalitě na okraji Brna, a pochopitelně též letovky dlouhozobky svízelové sající nektar z květu bodláku.
 

12. 3. 2019

Přírůstky v čeledi píďalkovitých.

Nové druhy:
temnoskvrnáč maďalový Alsophila aescularia
tmavoskvrnáč březnový Theria rupicapraria
tmavoskvrnáč habrový Agriopis marginaria

Nové fotografie:
drsnokřídlec hrušňový Phigalia pilosaria
drsnokřídlec dubový Apocheima hispidaria
drsnokřídlec lipový Biston strataria
tmavoskvrnáč dubový Agriopis leucophaearia

temnoskvrnáč maďalový - samec
temnoskvrnáč maďalový
tmavoskvrnáč březnový - samec
tmavoskvrnáč březnový
tmavoskvrnáč březnový - kopulace
tmavoskvrnáč březnový
tmavoskvrnáč habrový - samec
tmavoskvrnáč habrový
drsnokřídlec hrušňový - samec
drsnokřídlec hrušňový
drsnokřídlec dubový - samec
drsnokřídlec dubový
drsnokřídlec lipový - samec
drsnokřídlec lipový
tmavoskvrnáč dubový - samec
tmavoskvrnáč dubový

 
Fotografie jarních druhů píďalkovitých byly pořízeny během několika nočních svícení v březnu 2016, s výjimkou tmavoskvrnáče březnového, nalezeného během noční vycházky pod trnkovými keři v únoru 2019.
 

14. 2. 2019

Přírůstky v čeledi bourovcovitých.

Nové druhy:
bourovec zejkovaný Phyllodesma tremulifolia
bourovec švestkový Odonestis pruni

Nové fotografie:
bourovec topolový
bourovec ostružiníkový

bourovec zejkovaný - samec
bourovec zejkovaný
bourovec zejkovaný - samec
bourovec zejkovaný
bourovec švestkový - samec
bourovec švestkový
bourovec švestkový - samec
bourovec švestkový
bourovec topolový - samec
bourovec topolový
bourovec ostružiníkový - samec
bourovec ostružiníkový
bourovec ostružiníkový - vejce
bourovec ostružiníkový
bourovec ostružiníkový - housenka
bourovec ostružiníkový

 
Bourovec zejkovaný ani bourovec švestkový nepatří k úplně běžným druhům nočních motýlů ČR. Prvně jmenovaný druh napodobuje barvou i tvarem křídel suché listy. Vědecké pojmenování tremulifolia ostatně na osikové listy přímo odkazuje. Téměř dokonalé maskování ještě umocňuje tím, že mu v klidové poloze zadní křídla vyčnívají zpod předního okraje křídel předních, podobně jako většímu příbuznému bourovci ovocnému. Bourovec švestkový je též zajímavý křídly se zubatým okrajem, ovšem jejich oranžová barva s dvojicí jasně bílých kulatých skvrn bude spíše odrazovat potenciální predátory, než aby před nimi motýla skrývala.
 

22. 1. 2018

Nové fotografie denních motýlů z čeledi otakárkovitých:

otakárek ovocný
otakárek fenyklový
pestrokřídlec podražcový

otakárek ovocný
otakárek ovocný
otakárek fenyklový
otakárek fenyklový
pestrokřídlec podražcový
pestrokřídlec podražcový
pestrokřídlec podražcový
pestrokřídlec podražcový

 
Otakárek ovocný a otakárek fenyklový, fotografovaní na čedičových kupách Českého středohoří, druhý jmenovaný též v podhůří Bílých Karpat. Snímky pestrokřídlece podražcového z jihomoravských luhů, kde roste podražec křovištní podél cest a na okrajích mýtin.
 

8. 1. 2019

Přírůstky v několika čeledích motýlů.

Nové druhy:
nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
skvrnuška Ethmia dodecea

Nové fotografie:
vakonoš trávový Canephora hirsuta
vakonoš tmavý Epichnopterix plumella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella

nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
nesytka pryšcová
Chamaesphecia empiformis
skvrnuška Ethmia dodecea
skvrnuška
Ethmia dodecea
   
vakonoš tmavý Epichnopterix plumella
vakonoš tmavý
Epichnopterix plumella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella - samec
vakonoš všežravý
Megalophanes viciella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella - vak
vakonoš všežravý
Megalophanes viciella
vakonoš trávový Canephora hirsuta - vak
vakonoš trávový
Canephora hirsuta

 
Zatímco u skvrnuškovitých (Ethmiidae) je zařazení mezi drobné motýly (Microlepidoptera) celkem jasné, u čeledí nesytkovitých (Sessiidae) a vakonošovitých (Psychidae) tomu tak s ohledem na velikost některých druhů není. Jelikož jde o kategorizaci praktickou, nikoli striktně vědeckou, tak je výklad poměrně volný. Zde v galerii řadím obě čeledi k nočním motýlům, neboť jsou pojednány v prvním, respektive čtvrtém svazku řady atlasů Motýli a housenky střední Evropy nakladatelství Academia.
 

9. 12. 2018

Přírůstky v čeledi zavíječovitých a travaříkovitých.

Nové druhy:
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta

Nové fotografie:
vílenka leknínová Elophila nymphaeata
zavíječ zlatoskvrnný Pyrausta aurata
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella

zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ cizopasný
Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ zardělý
Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta
zavíječ tečkovaný
Myelois circumvoluta
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella
zavíječ červenožlutý
Oncocera semirubella
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ
Nascia cilialis
vílenka leknínová Elophila nymphaeata - kopulace
vílenka leknínová
Elophila nymphaeata
zavíječ zlatoskvrnný Pyrausta aurata
zavíječ zlatoskvrnný
Pyrausta aurata
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ kopřivový
Pleuroptya ruralis

 
V rámci zpracování nových druhů zavíječovitých jsem z této druhově početné čeledi drobných motýlů vyčlenil čeleď travaříkovitých (Crambidae). Ta byla dříve považována za podčeleď zavíječovitých (Pyralidae), nicméně v novější literatuře se objevuje samostatně. Staršímu systému odpovídá i fakt, že čeleď travaříkovitých v několika svých podčeledích zahrnuje druhy s českým rodovým jménem zavíječ.
 

27. 11. 2018

Nové fotografie a druhy drobných motýlů z čeledí obalečovitých a adélovitých:

Nové druhy:
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč zahradní Archips podana
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč Pseudargyrotoza conwagana

Nové fotografie:
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obalečík kroužkovaný Agapeta zoegana
adéla zelená Adela reaumurella

obaleč zahradní Archips podana - samec
obaleč zahradní
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč šípkový
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč stínovaný
obaleč Pseudargyrotoza conwagana
Pseudargyrotoza conwagana
obalečík kroužkovaný Agapeta zoegana
obalečík kroužkovaný
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč skobovitý
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obaleč sosnový
adéla zelená Adela reaumurella
adéla zelená

 

4. 11. 2018

Přírůstky v čeledi hřbetozubcovitých.

Nový druh:
vztyčnořitka topolová Clostera anachoreta

Nové fotografie:
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka osiková
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec osikový
hřbetozubec javorový

vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka lipová
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbet. stříbroskvrnný
hřbetozubec osikový - samec
hřbetozubec osikový
hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový
vztyčnořitka lipová - housenka
vzt. lipová - housenka

 
V galerii se objevuje poslední vztyčnořitka vyskytující se v ČR, která zde doposud chyběla. Vztyčnořitka topolová mi, poněkud nečekaně, přiletěla na světlo za jedné poměrně chladné červencové noci v podhůří Jizerských hor, ve Frýdlantském výběžku. Novinkou je rovněž housenka vztyčnořitky lipové, nalezená na dubu při fotografování ostruháčků dubových na jižním okraji Prahy.
 

 

Další historie:

září - říjen 2018
srpen 2018
duben - červenec 2018
leden - březen 2018
říjen - prosinec 2017
květen - září 2017
březen - duben 2017
leden - únor 2017
říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016
listopad - prosinec 2015

 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Osenice šťovíková
Osenice šťovíková - Noctua pronuba

Oblíbené druhy motýlů
žluťásek řešetlákovýbabočka bodlákovádlouhozobka svízelová
martináč hrušňovýmodrásek černoskvrnný
perleťovec stříbropásek
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2019 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 21. 3. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.