Novinky v galerii

Koláčkova galerie má svou stránku na Facebooku. Staňte se jejími fanoušky, buďte informováni o všech novinkách, pište své názory, dotazy, komentáře.
>> facebook.com/kolas.cz
 

10. 8. 2017

Nové fotografie ostruháčků a ohniváčků z čeledi modráskovitých:

ostruháček dubový
ostruháček jilmový
ohniváček černokřídlý
ohniváček celíkový

ostruháček dubový
ostruháček dubový
ostruháček dubový - samice
ostruháček dubový
ostruháček jilmový
ostruháček jilmový
ohniváček černokřídlý - samice
ohniváček černokřídlý
ohniváček černokřídlý - vejce
o. černokřídlý - vejce
ohniváček celíkový - samec
ohniváček celíkový

 
Objevit ostruháčky dubové nebývá složité, často lze pozorovat velké počty těchto motýlů obletující koruny vzrostlých dubů. Problém nastává, chceme-li ostruháčka vyfotografovat. Důvodem je právě to, že létá hodně vysoko a k zemi se přiblíží pouze výjimečně. A tak jsem si vyhlédl lokalitu na jižním okraji Prahy, kde na prudkém svahu rostou nízké, keřovité duby. A jak jsem předpokládal, v ranních hodinách se někteří slunící se ostruháčci nacházeli v přijatelné výšce. Navíc jsem měl to štěstí, že jsem narazil na několik jedinců sedících ve vřesu pod duby. Zřejmě je tam v noci shodil vítr.
 

9. 7. 2017

Přírůstky v čeledi hřbetozubcovitých.

Nové druhy:
vztyčnořitka šedá
hřbetozubec břekový

Nové fotografie:
hřbetozubec vrbový
hřbetozubec osikový
hřbetozubec olšový
hranostajník bukový

hřbetozubec břekový
hřbetozubec břekový
vztyčnořitka šedá
vztyčnořitka šedá
   
hřbetozubec vrbový
hřbetozubec vrbový
hřbetozubec osikový - samice
hřbetozubec osikový
hřbetozubec olšový
hřbetozubec olšový
hranostajník bukový
hranostajník bukový

 

17. 6. 2017

Přírůstky v čeledi babočkovitých.

Nový druh:
bělopásek topolový

Nové fotografie:
bělopásek dvouřadý
hnědásek jitrocelový
hnědásek květelový

bělopásek topolový
bělopásek topolový
bělopásek topolový
b. topolový - rub
bělopásek dvouřadý - housenka
b. dvouřadý - housenka
 
hnědásek květelový - samec
hnědásek květelový
hnědásek květelový - housenka
h. květelový - housenka
hnědásek jitrocelový - samec
hnědásek jitrocelový
hnědásek jitrocelový - kukla
h. jitrocelový - kukla

 
Můj dlouholetý motýlářský sen se naplnil v červnu 2017 v Českém krasu, v místech, kam jezdím pravidelně fotit již třináctým rokem. Mezi desítkami letos mimořádně hojných bělopásků dvouřadých se k zemi snesl motýl mnohem větší. Ne, nebyl to batolec duhový, jak jsem se nejprve domníval, byl to opravdu on, bělopásek topolový. Párkrát zakroužil, usedl na cestu, tu a tam ji ochutnal sosákem, kousek popolezl, znovu ochutnal, a zase vzlétl. Opět několikrát zakroužil tam a sem, aby po chvilce naposledy zamával křídly a zmizel za ohybem údolí. Ne, tento majestátní motýl se nenechá fotit kdovíjak dlouho.

Jistě, jsou druhy vzácnější, ale pokud víte kdy a kam vyrazit, tak hnědáska osikového, okáče jílkového nebo modráska komonicového nejspíš vyfotíte. Na bělopáska topolového se najisto jít nedá. Víte, že někde tady by se mohl objevit. Dnes, zítra, nebo za týden. Nebo také za rok, za dva...
 

6. 6. 2017

Nové fotografie nočních motýlů z čeledi přástevníkovitých:

přástevník fialkový
přástevník mařinkový
přástevník angreštový
přástevník starčkový

přástevník fialkový
přástevník fialkový
přástevník mařinkový - samec
přástevník mařinkový
přástevník angreštový - samec
přástevník angreštový
přástevník starčkový
přástevník starčkový

 
Všichni tito přástevníci patří k ohroženým druhům motýlů uvedeným v Červeném seznamu a všechny lze jako dospělce spatřit právě nyní, v červnu. Přástevníka starčkového lze ve dne vyplašit z trávy, podobně jako například přástevníka chrastavcového, na další tři druhy je nutné si posvítit, v případě přástevníka mařinkového a přástevníka angreštového až do brzkých ranních hodin. Podle mých zkušeností přilétají ke světlu mezi druhou a třetí ráno, podle ústně tradovaných informací jsou potom nejaktivnější až před rozbřeskem, což v tuto roční dobu znamená kolem čtvrté.
 

13. 5. 2017

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
zimovnice trnková
zimovnice rezavá
dřevobarvec trnkový
dřevobarvec dubový
sosnokaz borový

Nové fotografie:
lesknačka rudokřídlá
blýskavka černopásá

zimovnice trnková
zimovnice trnková
zimovnice rezavá
zimovnice rezavá
dřevobarvec trnkový
dřevobarvec trnkový
dřevobarvec dubový
dřevobarvec dubový
sosnokaz borový
sosnokaz borový
lesknačka rudokřídlá
lesknačka rudokřídlá
blýskavka černopásá
blýskavka černopásá
 

 
První čtveřice nových druhů můrovitých má společné to, že všichni přezimují jako imága. Líhnou se z kukel na podzim, mrazy přečkají někde v úkrytu a jakmile se v únoru či březnu oteplí, tak vylétají, aby založili novou generaci. V té době také přilétají jak na světlo, tak na sladké vnadidlo, neboť po zimním hladovění potřebují doplnit energii. Z téhož důvodu naletují na kvetoucí jívy či mízu vytékající z poraněných stromů.

Sosnokaz borový, poslední z nově přidaných druhů, býval obávaným škůdcem borových lesů, nicméně s tím, jak motýli a další hmyz z naší krajiny mizí, stává se z holožírů způsobených housenkami sosnokaze, bourovce borového nebo bekyně mnišky spíše záležitost historických lesnických kronik.
 

29. 4. 2017

Nové fotografie ostruháčků z čeledi modráskovitých:

ostruháček březový
ostruháček ostružinový
ostruháček kapinicový

ostruháček ostružinový
ostruháček ostružinový
ostruháček kapinicový
ostruháček kapinicový
ostruháček březový - vejce
ostruháček březový - vejce

 
Fotografickou sezónu 2015 jsem zahájil velmi časně, už na Nový rok, kdy jsem zdokumentoval dvě vajíčka ostruháčka březového nakladená na trnkových keřích v Šáreckém údolí. Snímky ostruháčka ostružinového pocházejí z dubna a května téhož roku a byly pořízeny v Českém krasu. Fotografie ostruháčka kapinicového z bývalé vojenské střelnice v Mašovicích u Znojma je ještě starší, z června 2014.
 

17. 4. 2017

Přírůstky v čeledi píďalkovitých.

Nové druhy:
očkovec tmavý
očkovec dubový
píďalka švestková
píďalka žlutá
šedokřídlec lískový
drsnokřídlec hrušňový
drsnokřídlec třešňový
tmavoskvrnáč třešňový

Nové fotografie:
píďalka zelená
tmavoskvrnáč dubový

očkovec tmavý
očkovec tmavý
očkovec dubový
očkovec dubový
píďalka švestková
píďalka švestková
píďalka žlutá
píďalka žlutá
šedokřídlec lískový
šedokřídlec lískový
tmavoskvrnáč třešňový - samec
tmavoskvrnáč třešňový
drsnokřídlec hrušňový - samec
drsnokřídlec hrušňový
drsnokřídlec třešňový - samec
drsnokřídlec třešňový
píďalka zelená
píďalka zelená
tmavoskvrnáč dubový - samec
tmavoskvrnáč dubový
tmavoskvrnáč dubový - samec
tmavoskvrnáč dubový
 

 
Drsnokřídlec hrušňový patří spolu s tmavoskvrnáčem dubovým k prvním na jaře se líhnoucím motýlům, jejich nově přidané fotografie byly pořízeny při vnadění na světlo v lese nad Šáreckým údolím v Praze 6. února 2016. Naopak šedokřídlec lískový a tmavoskvrnáč třešňový jsou typicky podzimní druhy píďalek, fotografie v galerii pocházejí ze svícení v Sedleci u Mikulova koncem října 2014.
 

21. 3. 2017

Nové fotografie nočních motýlů z čeledi lišajovitých:

lišaj paví oko
lišaj topolový
lišaj borový
lišaj pryšcový
lišaj vrbkový

lišaj paví oko
lišaj paví oko
lišaj topolový
lišaj topolový
lišaj borový
lišaj borový
 
lišaj pryšcový
lišaj pryšcový - imago
lišaj pryšcový
lišaj pryšcový - rub
lišaj pryšcový - housenka
l. pryšcový - housenka
lišaj vrbkový
lišaj vrbkový

 
Novinkou v galerii jsou snímky dospělce lišaje pryšcového. Na rozdíl od drtivé většiny ostatních druhů našich motýlů jsem měl zatím větší štěstí na pestře zbarvené housenky tohoto lišaje než na dospělce. Ten přiletěl ke světlu poprvé v srpnu 2016 na svahu Radobýlu, čedičové kupy nad Litoměřicemi. Paradoxně té noci nebyly moc dobré podmínky pro noční lov, silný vítr nás donutil svěsit prostěradlo a nechat svítit UV úsporku jen tak, zavěšenou u holé skály. Přesto lišaj pryšcový přiletěl, na rozdíl od svícení na stejném místě o rok dříve, kdy se dospělec neobjevil, zato jsme tehdy při odchodu narazili na housenku...
 

14. 3. 2017

Nové fotografie denních motýlů z čeledi babočkovitých a jejich vývojových stadií:

bělopásek dvouřadý
bělopásek tavolníkový
babočka jilmová
babočka bílé C
babočka paví oko
babočka síťkovaná

bělopásek dvouřadý
bělopásek dvouřadý
bělopásek tavolníkový
bělopásek tavolníkový
   
babočka jilmová
babočka jilmová
babočka bílé C - vejce
babočka bílé C - vejce
babočka paví oko - housenka
babočka paví oko
babočka síťkovaná - housenky
babočka síťkovaná

 
Vajíčko babočky bílého C připomíná vejce babočky admirála. Oba druhy kladou svá vejce jednotlivě na kopřivy, ale zatímco samice admirála je lepí na svrchní stranu listů, jejich oranžové protějšky preferují stranu spodní. Babočka paví oko a babočka síťkovaná kladou vajíčka do snůšek a jejich housenky žijí ve pospolitě ve skupinách, dokud se na samém konci svého vývoje nerozlezou, aby se každá zvlášť zakuklily.

Čerstvě vylíhlá imága babočky jilmové lze spatřit na přelomu června a července, mnohem větší pravděpodobnost je však začátkem jara, když si po probuzení z hibernace hledají partnery ke spáření.
 

6. 3. 2017

Přírůstky v čeledi přástevníkovitých.

Nové druhy:
lišejníkovec vroubený
lišejníkovec žlutý

Nové fotografie:
běloskvrnáč pampeliškový
skelnokřídlec žlutavý
rudokřídlec půvabný
dvojtečník bělavý
lišejníkovec černý
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec čtveroskvrnný

lišejníkovec žlutý
lišejníkovec žlutý
lišejníkovec vroubený
lišejníkovec vroubený
lišejníkovec vroubený - housenka
l. vroubený - housenka
 
lišejníkovec černý
lišejníkovec černý
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec popelavý
lišejníkovec čtveroskvrnný - samec
lišejníkovec čtveroskvrnný
lišejníkovec čtveroskvrnný - samice
lišejníkovec čtveroskvrnný
skelnokřídlec žlutavý (lišejníkovec průsvitný)
skelnokřídlec žlutavý
rudokřídlec půvabný
rudokřídlec půvabný
dvojtečník bělavý
dvojtečník bělavý
běloskvrnáč pampeliškový - housenka
b. pampeliškový - housenka

 

Další historie:

leden - únor 2017
říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016
listopad - prosinec 2015
září - říjen 2015
červenec - srpen 2015

 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Sezóna 2010
Sezóna 2009
Sezóna 2008
Sezóna 2007
Sezóna 2006
Sezóna 2005
Vybraný motýl

Drvopleň cibulový
Drvopleň cibulový - Dyspessa ulula

Oblíbené druhy motýlů
modrásek vikvicovýjasoň červenookýhnědásek osikový
perleťovec velkýosenice šťovíková
batolec duhový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2017 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 10. 8. 2017
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.