Novinky v galerii

Koláčkova galerie má svou stránku na Facebooku. Staňte se jejími fanoušky, buďte informováni o všech novinkách, pište své názory, dotazy, komentáře.
>> facebook.com/kolas.cz
 

3. 12. 2017

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
kovolesklec plicníkový
kovolesklec brusnicový
blýskavka trojčárná
šedavka obilná
můra hrachová
můra sivá
můra silenková
můra mydlicová
můra malá
plavokřídlec čárkovaný
osenice polní
osenice rulíková

Nové fotografie:
drobnička pcháčová
šedobarvec hnědý
osenice hnědá
osenice šťovíková
osenice zemáková
osenice prvosenková
osenice černolemá

kovolesklec plicníkový
kovolesklec plicníkový
kovolesklec brusnicový
kovolesklec brusnicový
blýskavka trojčárná
blýskavka trojčárná
šedavka obilná
šedavka obilná
můra hrachová
můra hrachová
můra sivá
můra sivá
můra silenková
můra silenková
můra mydlicová
můra mydlicová
můra malá
můra malá
plavokřídlec čárkovaný
plavokřídlec čárkovaný
osenice polní
osenice polní
osenice rulíková
osenice rulíková
osenice hnědá
osenice hnědá
osenice zemáková
osenice zemáková
osenice černolemá
osenice černolemá
osenice prvosenková
osenice prvosenková
osenice šťovíková
osenice šťovíková
osenice šťovíková - vejce
o. šťovíková - vejce
drobnička pcháčová
drobnička pcháčová
šedobarvec hnědý
šedobarvec hnědý

 
Více jak 40 nových fotografií nočních motýlů z čeledi můrovitých přináší vedle rozšíření počtu snímků u sedmi druhů též celý tucet druhů nových, dosud v galerii chybějících. Jde převážně o snímky jedinců přivábených na světlo, pouze některé z osenic jsem vyfotografoval koncem léta 2014 s použitím zkvašeného ovocného vnadidla. Při jedné z obchůzek stromů s vandidlem jsem také náhodně narazil na samici osenice šťovíkové kladoucí vajíčka do klasu trávy.
 

31. 10. 2017

Nové fotografie okáčů:

okáč poháňkový
okáč stříbrooký
okáč strdivkový
okáč třeslicový
okáč luční
okáč bojínkový
okáč bělopásný
okáč metlicový
okáč skalní
okáč kluběnkový

okáč luční - samec
okáč luční
okáč bojínkový - samec
okáč bojínkový
okáč kluběnkový - samice
okáč kluběnkový
 
okáč stříbrooký
okáč stříbrooký
okáč strdivkový
okáč strdivkový
okáč třeslicový
okáč třeslicový
okáč poháňkový
okáč poháňkový
okáč skalní - samec
okáč skalní
okáč bělopásný
okáč bělopásný
okáč metlicový - vejce
okáč metlicový - vejce
 

 
Okáče lučního lze bez nadsázky označit za motýlí symbol léta, na lučních biotopech prakticky všudypřítomný denní motýl létá od června do srpna. Mezi okáči ale najdeme i další symboly, vymírající druhy zosobňující takřka katastrofální úbytek biodiverzity v důsledku necitlivého až bezohledného hospodaření v krajině od poloviny 20. století po dnešek. Okáč skalní, jehož poslední slabá populace v Českém středohoří balancuje na hraně existence, budiž mementem ukončení pastvy a přesunu živočisné výroby do výkrmen. Okáč bělopásný, živořící v hroutící se metapopulaci ve středním Povltaví, budiž pomníkem světlých lesů plných života, které byly přetvořeny ve stejnověké, stinné plantáže dřeva, prakticky bez života. Okáč kluběnkový budiž připomínkou pestré krajiny, v níž se pole, louky a pastviny střídaly s křovinatými stráněmi a lesíky, než bylo vše sceleno v jednotvárné širé lány, lhostejno zda obilí, řepky, dřeva nebo betonu. V neposlední řadě je zde okáč stříbrooký, téměř vymizelý obyvatel podmáčených luk a rašelinišť, jehož domovy byly z většiny buďto vytěženy, nebo alespoň vysušeny a zalesněny, aby člověku přinesly alespoň nějaký hmotný užitek.
 

23. 10. 2017

Přírůstky v čeledi bourovcovitých.

Nový druh:
bourovec borůvkový

Nové fotografie:
bourovec březový
bourovec pryšcový
bourovec borový

bourovec borůvkový - samec
bourovec borůvkový
bourovec březový - housenka
bourovec březový
bourovec pryšcový - housenka
bourovec pryšcový
bourovec borový - samec
bourovec borový

 
Bourovec borový patří k nejběžnějším druhům nočních motýlů ČR a v minulosti dokonce jeho housenky způsobovaly kalamity v borových lesích. V těch žije i bourovec borůvkový, tyrfofil, jehož housenky se ovšem neživí jehlicemi borovic, ale listy borůvky, případně jiných listnatých dřevin. Podobně jako další tyrfofilní motýli se bourovec borůvkový řadí k ohroženým druhům. Mezi ty patří též bourovec pryšcový, vázaný na stepní biotopy. Vzácností se pomalu stává i bourovec březový, jehož gregaricky žijící housenky si spřádají nápadná hnízda ve větvích listnatých stromů, nejčastěji hlohů.
 

7. 10. 2017

Přírůstky v čeledi srpokřídlecovitých.

Nový druh:
srpokřídlec olšový

Nové fotografie:
můřice očkovaná
můřice bělopásná
můřice obecná
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový
srpokřídlec dubový
srpokřídlec trnkový

srpokřídlec olšový - samec
srpokřídlec olšový
srpokřídlec březový
srpokřídlec březový
srpokřídlec lipový - samice
srpokřídlec lipový
srpokřídlec dubový - samec
srpokřídlec dubový
srpokřídlec trnkový
srpokřídlec trnkový
můřice očkovaná
můřice očkovaná
můřice bělopásná
můřice bělopásná
můřice obecná
můřice obecná

 
Čeleď srpokřídlecovitých (Drepanidae) zahrnuje v rámci střední Evropy dvě vzhledově odlišné podčeledi, srpokřídlece a můřice.

Třepotavě létající srpokřídleci se štíhlým tělem a velkými křídly připomínají píďalkovité. Výrazným určovacím znakem této skupiny je vykrojený vnější okraj křídel, výjimkou z tohoto pravidla je pouze srpokřídlec trnkový, malý motýl, který vsedě na listu se střechovitě složenými křídly připomíná ptačí trus. Naším nejvzácnějším zástupcem této podčeledi je tmavě zbarvený srpokřídlec olšový.

Většina můřic se vyznačuje zavalitým tělem a relativně menšími křídly, čímž připomíná zástupce čeledi můrovitých. Jde vesměs o nenápadně zbarvené noční motýly, výjimkou jsou můřice očkovaná s narůžovělými skvrnami a můřice bělopásná s lesklými křídly zdobenými výraznými ornamenty.
 

4. 9. 2017

Přírůstky v čeledi hrotnokřídlecovitých.

Nové druhy:
hrotnokřídlec chmelový
hrotnokřídlec kapradinový
hrotnokřídlec zahradní

Nové fotografie:
hrotnokřídlec salátový

hrotnokřídlec chmelový - samec
hrotnokřídlec chmelový
hrotnokřídlec chmelový - samice
hrotnokřídlec chmelový
hrotnokřídlec kapradinový
hrotnokřídlec kapradinový
hrotnokřídlec zahradní
hrotnokřídlec zahradní
hrotnokřídlec salátový - samec
hrotnokřídlec salátový
hrotnokřídlec salátový - samec
hrotnokřídlec salátový
   

 
Hrotnokřídlecovití (Hepialidae) jsou jednou z velmi primitivních čeledí motýlů. Jejich imága jsou však natolik nápadná vzhledem a velikostí, že je autoři série atlasů Motýli a housenky střední Evropy vydané nakladatelstvím Academia zařadili do prvního svazku mezi velké noční motýly, byť anatomicky mají řadu znaků společných s motýly drobnými (Microlepidoptera).

Naším největším zástupcem čeledi je hrotnokřídlec chmelový, nápadný pohlavním dimorfismem. Samice s hnědočervenou kresbou na žlutých křídlech se od samců s křídly stříbřitě bílými liší natolik výrazně, že by je člověk snadno považoval za jiný druh motýla.
 

10. 8. 2017

Nové fotografie ostruháčků a ohniváčků z čeledi modráskovitých:

ostruháček dubový
ostruháček jilmový
ohniváček černokřídlý
ohniváček celíkový

ostruháček dubový
ostruháček dubový
ostruháček dubový - samice
ostruháček dubový
ostruháček jilmový
ostruháček jilmový
ohniváček černokřídlý - samice
ohniváček černokřídlý
ohniváček černokřídlý - vejce
o. černokřídlý - vejce
ohniváček celíkový - samec
ohniváček celíkový

 
Objevit ostruháčky dubové nebývá složité, často lze pozorovat velké počty těchto motýlů obletující koruny vzrostlých dubů. Problém nastává, chceme-li ostruháčka vyfotografovat. Důvodem je právě to, že létá hodně vysoko a k zemi se přiblíží pouze výjimečně. A tak jsem si vyhlédl lokalitu na jižním okraji Prahy, kde na prudkém svahu rostou nízké, keřovité duby. A jak jsem předpokládal, v ranních hodinách se někteří slunící se ostruháčci nacházeli v přijatelné výšce. Navíc jsem měl to štěstí, že jsem narazil na několik jedinců sedících ve vřesu pod duby, kam je zřejmě v noci shodil vítr.
 

9. 7. 2017

Přírůstky v čeledi hřbetozubcovitých.

Nové druhy:
vztyčnořitka šedá
hřbetozubec břekový

Nové fotografie:
hřbetozubec vrbový
hřbetozubec osikový
hřbetozubec olšový
hranostajník bukový

hřbetozubec břekový
hřbetozubec břekový
vztyčnořitka šedá
vztyčnořitka šedá
   
hřbetozubec vrbový
hřbetozubec vrbový
hřbetozubec osikový - samice
hřbetozubec osikový
hřbetozubec olšový
hřbetozubec olšový
hranostajník bukový
hranostajník bukový

 

17. 6. 2017

Přírůstky v čeledi babočkovitých.

Nový druh:
bělopásek topolový

Nové fotografie:
bělopásek dvouřadý
hnědásek jitrocelový
hnědásek květelový

bělopásek topolový
bělopásek topolový
bělopásek topolový
b. topolový - rub
bělopásek dvouřadý - housenka
b. dvouřadý - housenka
 
hnědásek květelový - samec
hnědásek květelový
hnědásek květelový - housenka
h. květelový - housenka
hnědásek jitrocelový - samec
hnědásek jitrocelový
hnědásek jitrocelový - kukla
h. jitrocelový - kukla

 
Můj dlouholetý motýlářský sen se naplnil v červnu 2017 v Českém krasu, v místech, kam jezdím pravidelně fotit již třináctým rokem. Mezi desítkami letos mimořádně hojných bělopásků dvouřadých se k zemi snesl motýl mnohem větší. Ne, nebyl to batolec duhový, jak jsem se nejprve domníval, byl to opravdu on, bělopásek topolový. Párkrát zakroužil, usedl na cestu, tu a tam ji ochutnal sosákem, kousek popolezl, znovu ochutnal, a zase vzlétl. Opět několikrát zakroužil tam a sem, aby po chvilce naposledy zamával křídly a zmizel za ohybem údolí. Ne, tento majestátní motýl se nenechá fotit kdovíjak dlouho.

Jistě, jsou druhy vzácnější, ale pokud víte kdy a kam vyrazit, tak hnědáska osikového, okáče jílkového nebo modráska komonicového nejspíš vyfotíte. Na bělopáska topolového se najisto jít nedá. Víte, že někde tady by se mohl objevit. Dnes, zítra, nebo za týden. Nebo také za rok, za dva...
 

6. 6. 2017

Nové fotografie nočních motýlů z čeledi přástevníkovitých:

přástevník fialkový
přástevník mařinkový
přástevník angreštový
přástevník starčkový

přástevník fialkový
přástevník fialkový
přástevník mařinkový - samec
přástevník mařinkový
přástevník angreštový - samec
přástevník angreštový
přástevník starčkový
přástevník starčkový

 
Všichni tito přástevníci patří k ohroženým druhům motýlů uvedeným v Červeném seznamu a všechny lze jako dospělce spatřit právě nyní, v červnu. Přástevníka starčkového lze ve dne vyplašit z trávy, podobně jako například přástevníka chrastavcového, na další tři druhy je nutné si posvítit, v případě přástevníka mařinkového a přástevníka angreštového až do brzkých ranních hodin. Podle mých zkušeností přilétají ke světlu mezi druhou a třetí ráno, podle ústně tradovaných informací jsou potom nejaktivnější až před rozbřeskem, což v tuto roční dobu znamená kolem čtvrté.
 

13. 5. 2017

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nové druhy:
zimovnice trnková
zimovnice rezavá
dřevobarvec trnkový
dřevobarvec dubový
sosnokaz borový

Nové fotografie:
lesknačka rudokřídlá
blýskavka černopásá

zimovnice trnková
zimovnice trnková
zimovnice rezavá
zimovnice rezavá
dřevobarvec trnkový
dřevobarvec trnkový
dřevobarvec dubový
dřevobarvec dubový
sosnokaz borový
sosnokaz borový
lesknačka rudokřídlá
lesknačka rudokřídlá
blýskavka černopásá
blýskavka černopásá
 

 
První čtveřice nových druhů můrovitých má společné to, že všichni přezimují jako imága. Líhnou se z kukel na podzim, mrazy přečkají někde v úkrytu a jakmile se v únoru či březnu oteplí, tak vylétají, aby založili novou generaci. V té době také přilétají jak na světlo, tak na sladké vnadidlo, neboť po zimním hladovění potřebují doplnit energii. Z téhož důvodu naletují na kvetoucí jívy či mízu vytékající z poraněných stromů.

Sosnokaz borový, poslední z nově přidaných druhů, býval obávaným škůdcem borových lesů, nicméně s tím, jak motýli a další hmyz z naší krajiny mizí, stává se z holožírů způsobených housenkami sosnokaze, bourovce borového nebo bekyně mnišky spíše záležitost historických lesnických kronik.
 

 

Další historie:

březen - duben 2017
leden - únor 2017
říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016
listopad - prosinec 2015
září - říjen 2015

 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Sezóna 2010
Sezóna 2009
Sezóna 2008
Sezóna 2007
Sezóna 2006
Sezóna 2005
Vybraný motýl

Okáč skalní
Okáč skalní - Chazara briseis

Oblíbené druhy motýlů
hnědásek chrastavcovýbabočka admiráljasoň červenooký
soumračník čárkovanýpřástevník kostivalový
žluťásek tolicový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2017 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 3. 12. 2017
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.