Novinky v galerii

Koláčkova galerie má svou stránku na Facebooku. Staňte se jejími fanoušky, buďte informováni o všech novinkách, pište své názory, dotazy, komentáře.
>> facebook.com/kolas.cz
 

8. 1. 2019

Přírůstky v několika čeledích motýlů.

Nové druhy:
nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
skvrnuška Ethmia dodecea

Nové fotografie:
vakonoš trávový Canephora hirsuta
vakonoš tmavý Epichnopterix plumella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella

nesytka pryšcová Chamaesphecia empiformis
nesytka pryšcová
Chamaesphecia empiformis
skvrnuška Ethmia dodecea
skvrnuška
Ethmia dodecea
   
vakonoš tmavý Epichnopterix plumella
vakonoš tmavý
Epichnopterix plumella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella - samec
vakonoš všežravý
Megalophanes viciella
vakonoš všežravý Megalophanes viciella - vak
vakonoš všežravý
Megalophanes viciella
vakonoš trávový Canephora hirsuta - vak
vakonoš trávový
Canephora hirsuta

 
Zatímco u skvrnuškovitých (Ethmiidae) je zařazení mezi drobné motýly (Microlepidoptera) celkem jasné, u čeledí nesytkovitých (Sessiidae) a vakonošovitých (Psychidae) tomu tak s ohledem na velikost některých druhů není. Jelikož jde o kategorizaci praktickou, nikoli striktně vědeckou, tak je výklad poměrně volný. Zde v galerii řadím obě čeledi k nočním motýlům, neboť jsou pojednány v prvním, respektive čtvrtém svazku řady atlasů Motýli a housenky střední Evropy nakladatelství Academia.
 

9. 12. 2018

Přírůstky v čeledi zavíječovitých a travaříkovitých.

Nové druhy:
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta

Nové fotografie:
vílenka leknínová Elophila nymphaeata
zavíječ zlatoskvrnný Pyrausta aurata
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella

zavíječ cizopasný Aphomia sociella
zavíječ cizopasný
Aphomia sociella
zavíječ zardělý Eurhodope rosella
zavíječ zardělý
Eurhodope rosella
zavíječ tečkovaný Myelois circumvoluta
zavíječ tečkovaný
Myelois circumvoluta
zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella
zavíječ červenožlutý
Oncocera semirubella
zavíječ Nascia cilialis
zavíječ
Nascia cilialis
vílenka leknínová Elophila nymphaeata - kopulace
vílenka leknínová
Elophila nymphaeata
zavíječ zlatoskvrnný Pyrausta aurata
zavíječ zlatoskvrnný
Pyrausta aurata
zavíječ kopřivový Pleuroptya ruralis
zavíječ kopřivový
Pleuroptya ruralis

 
V rámci zpracování nových druhů zavíječovitých jsem z této druhově početné čeledi drobných motýlů vyčlenil čeleď travaříkovitých (Crambidae). Ta byla dříve považována za podčeleď zavíječovitých (Pyralidae), nicméně v novější literatuře se objevuje samostatně. Staršímu systému odpovídá i fakt, že čeleď travaříkovitých v několika svých podčeledích zahrnuje druhy s českým rodovým jménem zavíječ.
 

27. 11. 2018

Nové fotografie a druhy drobných motýlů z čeledí obalečovitých a adélovitých:

Nové druhy:
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč zahradní Archips podana
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč Pseudargyrotoza conwagana

Nové fotografie:
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obalečík kroužkovaný Agapeta zoegana
adéla zelená Adela reaumurella

obaleč zahradní Archips podana - samec
obaleč zahradní
obaleč šípkový Acleris bergmanniana
obaleč šípkový
obaleč stínovaný Eulia ministrana
obaleč stínovaný
obaleč Pseudargyrotoza conwagana
Pseudargyrotoza conwagana
obalečík kroužkovaný Agapeta zoegana
obalečík kroužkovaný
obaleč skobovitý Epiblema foenella
obaleč skobovitý
obaleč sosnový Rhyacionia pinicolana
obaleč sosnový
adéla zelená Adela reaumurella
adéla zelená

 

4. 11. 2018

Přírůstky v čeledi hřbetozubcovitých.

Nový druh:
vztyčnořitka topolová Clostera anachoreta

Nové fotografie:
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka osiková
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbetozubec osikový
hřbetozubec javorový

vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka topolová
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka rudoskvrnná
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka osiková
vztyčnořitka lipová
vztyčnořitka lipová
hřbetozubec stříbroskvrnný
hřbet. stříbroskvrnný
hřbetozubec osikový - samec
hřbetozubec osikový
hřbetozubec javorový - samec
hřbetozubec javorový
vztyčnořitka lipová - housenka
vzt. lipová - housenka

 
V galerii se objevuje poslední vztyčnořitka vyskytující se v ČR, která zde doposud chyběla. Vztyčnořitka topolová mi, poněkud nečekaně, přiletěla na světlo za jedné poměrně chladné červencové noci v podhůří Jizerských hor, ve Frýdlantském výběžku. Novinkou je rovněž housenka vztyčnořitky lipové, nalezená na dubu při fotografování ostruháčků dubových na jižním okraji Prahy.
 

21. 10. 2018

Přírůstky v čeledi přástevníkovitých.

Nový druh:
skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)

Nové fotografie:
přástevník šťovíkový
přástevník bezový
přástevník medvědí
běloskvrnáč lišejníkový
skelnokřídlec mokřadní

skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec šedavý Paidia rica (lišejníkovec šedavý)
skelnokřídlec šedavý
skelnokřídlec mokřadní
skelnokřídlec mokřadní
běloskvrnáč lišejníkový
běloskvrnáč lišejníkový
přástevník bezový - samec
přástevník bezový
přástevník šťovíkový
přástevník šťovíkový
přástevník medvědí
přástevník medvědí
přástevník medvědí - aberace
přástevník medvědí

 
Kriticky ohrožený skelnokřídlec šedavý Paidia rica se v České republice vyskytuje již jen na několika málo lokalitách v Českém krasu. Housenky tohoto druhu se živí lišejníky rostoucími na obnažených skalách a úkryt vyhledávají pod skalními převisy. Obývají tedy vesměs místa obtížně přístupná.
 

Přírůstky v čeledi můrovitých.

Nový druh:
stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga

Nové fotografie:
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska olšová

stužkonoska žlutá Catocala nymphagoga
stužkonoska žlutá
stužkonoska dubová
stužkonoska dubová
stužkonoska modrá
stužkonoska modrá
stužkonoska olšová
stužkonoska olšová

 
Domovinou stužkonosky žluté Catocala nymphagoga je jižní a jihovýchodní Evropa, do střední Evropy se dostává jako migrant v teplých letech. Publikované nálezy na území České republiky se počítají na jednotky, včetně těch historických z období před druhou světovou válkou. Mně se podařilo jednu přilákat na světlo v červnu 2018 na Pouzdřanské stepi. Ostatní nově přidané fotografie stužkonosek zachycují podstatně běžnější druhy přivábené především na zkvašené ovocné vnadidlo.
 

23. 9. 2018

Přírůstky v čeledi okáčovitých:

Nový druh:
okáč šedohnědý Hyponephele lycaon

Nové fotografie:
okáč zední
okáč třeslicový
okáč luční
okáč bojínkový
okáč metlicový

okáč šedohnědý
okáč šedohnědý
okáč šedohnědý
okáč šedohnědý
okáč bojínkový - samice
okáč bojínkový
okáč luční - samec
okáč luční
okáč zední - samec
okáč zední
okáč třeslicový
okáč třeslicový
okáč metlicový
okáč metlicový
okáč metlicový
okáč metlicový

 
Okáč šedohnědý se v České republice nachází na pokraji vymření. Pokud po roce 2015 ještě někde přežívá, pak je to jeden z aktivních vojenských újezdů na Moravě, kde je však kontrola výskytu velmi složitá i pro státní ochranu přírody. Proto jsem vzal zavděk příležitostí vyfotografovat několik jedinců z chovu. Alternativou by byla cesta na Slovensko, kde se okáč šedohnědý dosud vyskytuje, podobně jako okáč písečný nebo okáč středomořský, druhy v ČR již několik desetiletí vyhynulé.

Za zmínku stojí ještě nové fotografie okáče metlicového z Českého krasu, který je zřejmě poslední oblastí v ČR, kde má tento kriticky ohrožený druh relativně příznivé podmínky k životu a naději na dlouhodobější přežití.
 

5. 9. 2018

Další letošní článek, který rozvíjí dříve započaté téma. Po úvodu do problematiky vábení nočních motýlů na světlo publikovaném před dvěma lety přichází článek Vybavení pro noční svícení, soupis konkrétních věcí, které používám. Baterie, měnič napětí, lampy, způsob uchycení prostěradla, různé drobné vychytávky, včetně přibližných cen a fotografií celé sestavy z terénu.

vybavení pro vábení nočních motýlů na světlo vybavení pro vábení nočních motýlů na světlo
 

26. 8. 2018

Nové fotografie modrásků:

modrásek štírovníkový
modrásek kozincový
modrásek černolemý
modrásek podobný
modrásek jetelový
modrásek ligrusový
modrásek hnědoskvrnný
modrásek jehlicový
modrásek východní
modrásek rozchodníkový

modrásek štírovníkový - samice
modrásek štírovníkový
modrásek kozincový - samec
modrásek kozincový
modrásek černolemý - samec
modrásek černolemý
modrásek jetelový - samec
modrásek jetelový
modrásek hnědoskvrnný - samec
modrásek hnědoskvrnný
modrásek jehlicový - samec
modrásek jehlicový
modrásek východní
modrásek východní
modrásek rozchodníkový - samec
modrásek rozchodníkový
modrásek podobný - samice
modrásek podobný
modrásek podobný - vejce
modrásek podobný
- vejce
modrásek ligrusový - samec
modrásek ligrusový
- vejce
 

 

19. 8. 2018

Nové fotografie denních motýlů z čeledi soumračníkovitých:

soumračník proskurníkový
soumračník jitrocelový
soumračník žlutoskvrnný

soumračník proskurníkový - samice
soumračník
proskurníkový
soumračník proskurníkový - samice
soumračník
proskurníkový
soumračník jitrocelový
soumračník jitrocelový
soumračník žlutoskvrnný - samec
soumračník žlutoskvrnný

 
S novými fotografiemi soumračníků, pořízenými v roce 2015, se pojí menší hříčka s druhy a lokalitami. Termofytikum v Čechách má dvě významné a na vzácné druhy motýlů bohaté oblasti, Český kras a České středohoří. Pokud pominu jihomoravské lokality, tak z předchozích let jsem měl v galerii fotografie soumračníka proskurníkového pouze z Českého krasu a soumračníka žlutoskvrnného jenom z Českého středohoří. Teprve v roce 2015 se mi podařilo zastihnout a vyfotografovat tyto soumračníky naopak, nejprve v květnu soumračníka proskurníkového na Dlouhé hoře v Českém středohoří a poté v červenci soumračníka žlutoskvrnného na Zlatém koni v Českém krasu.
 

5. 8. 2018

Po delší době jsem navázal na loňský článek Makroblesky, softboxy a rozptylky a připojil slibované pokračování: Fotografování nočních motýlů: Praktické rady a tipy.

Shrnul jsem v něm zkušenosti s využitím blesku, či dokonce blesků, při fotografování nočních motýlů, a s manipulací s motýly pro účely fotografování.

praktické rady a tipy pro fotografování nočních motýlů s bleskem
 

4. 8. 2018

Nové druhy v čeledi píďalkovitých.

Sterrhinae (vlnopásníci, žlutokřídleci):
očkovec javorový Cyclophora annularia
žlutokřídlec lesklý Idaea fuscovenosa
žlutokřídlec měsíčkový Idaea dimidiata

Larentiinae (píďalky):
píďalka osiková Eulithis populata (zubočárník osikový)
zubopásník žlutý Hydrelia flammeolaria (píďalka ohnivá)

Archiearinae (černoproužky):
černoproužka topolová Archiearis puella

Ennominae (zejkovci):
zejkovec podzimní Ennomos autumnaria
zejkovec olšový Ennomos alniaria
různorožec černopásý Alcis bastelbergeri
různorožec dubový Hypomecis roboraria
bělokřídlec zahradní Lomographa temerata (tmavoskvrnáč zahradní)

očkovec javorový
očkovec javorový
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec lesklý
žlutokřídlec měsíčkový
žlutokřídlec měsíčkový
 
píďalka osiková
píďalka osiková
zubopásník žlutý
zubopásník žlutý
černoproužka topolová
černoproužka topolová
bělokřídlec zahradní
bělokřídlec zahradní
zejkovec podzimní
zejkovec podzimní
zejkovec olšový
zejkovec olšový
různorožec černopásý - samec
různorožec černopásý
různorožec dubový - samec
různorožec dubový

 
Největší vzácností mezi novými druhy píďalkovitých je černoproužka topolová. V České republice se vyskytuje pouze v povodí Moravy a Dyje na jižní a střední Moravě. Tento nenápadný malý motýl létá poměrně krátce v březnu, spatřit jej lze za slunných dopolední, jak saje vlhkost z blátivých cest, případně mízu vytékající z poraněných stromů. Všechny tři naše druhy černoproužek jsou velmi plaché a obtížně se fotografují.

Ostatní přírůstky představují buď přílety na UV světlo, nabo náhodné nálezy spících jedinců během dne, a jedná se o relativně běžné druhy nočních motýlů. Vzhledem k nejednotnosti českého názvosloví čeledi Geometridae uvádím u všech druhů vědecké názvy, případně v závorce nejběžnější česká synonyma.
 

Nové fotografie v čeledi píďalkovitých.

očkovec dubový Cyclophora punctaria
žlutokřídlec čtverotečný Idaea biselata
žlutokřídlec rudoskvrnný Idaea muricata
rudopásník šťovíkový Lythria purpuraria (rudopásek polní)
vlnopásník okrášlený Scopula ornata
vlnočárník podobný Scotopteryx mucronata
píďalka povázková Epirrhoe tristata
píďalka švestková Eulithis prunata
píďalka jívová Hydriomena furcata
černokřídlec smuteční Odezia atrata
zelenopláštník březový Geometra papilionaria
skvrnopásník brslenový Ligdia adustata
skvrnopásník lískový Lomaspilis marginata
zejkovec hlohový Opisthograptis luteolata
zejkovec hluchavkový Pseudopanthera macularia
zejkovec lipový Ennomos erosaria (zejkovec dubový)
zejkovec čtyřměsíčný Selenia tetralunaria
zejkovec trnkový Angerona prunaria
zejkovec lesní Crocallis elinguaria
různorožec jedlový Deileptenia ribeata
různorožec vrbový Alcis repandata
bělokřídlec březový Cabera pusaria (světlokřídlec obecný)
běločárník bukový Campaea margaritaria
šerokřídlec jitrocelový Gnophos furvata

očkovec dubový
očkovec dubový
žlutokřídlec čtverotečný
žlutokřídlec čtverotečný
žlutokřídlec rudoskvrnný
žlutokřídlec rudoskvrnný
rudopásník šťovíkový - samice
rudopásník šťovíkový
vlnopásník okrášlený - kopulace
vlnopásník okrášlený
vlnopásník okrášlený - vejce
vln. okrášlený - vejce
vlnočárník podobný
vlnočárník podobný
píďalka povázková
píďalka povázková
píďalka švestková
píďalka švestková
píďalka jívová
píďalka jívová
černokřídlec smuteční
černokřídlec smuteční
zelenopláštník březový
zelenopláštník březový
skvrnopásník brslenový
skvrnopásník brslenový
skvrnopásník lískový
skvrnopásník lískový
zejkovec hlohový
zejkovec hlohový
zejkovec hluchavkový
zejkovec hluchavkový
zejkovec hluchavkový - kopulace
zejkovec hluchavkový
zejkovec lipový - samice
zejkovec lipový
zejkovec lipový - samice
zejkovec lipový
zejkovec čtyřměsíčný
zejkovec čtyřměsíčný
zejkovec trnkový
zejkovec trnkový
zejkovec lesní
zejkovec lesní
různorožec jedlový
různorožec jedlový
různorožec vrbový
různorožec vrbový
bělokřídlec březový
bělokřídlec březový
běločárník bukový
běločárník bukový
běločárník bukový
běločárník bukový
šerokřídlec jitrocelový
šerokřídlec jitrocelový

 

Další historie:

duben - červenec 2018
leden - březen 2018
říjen - prosinec 2017
květen - září 2017
březen - duben 2017
leden - únor 2017
říjen - prosinec 2016
červen - srpen 2016
březen - duben 2016
leden - únor 2016
listopad - prosinec 2015

 

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Aktuální novinky
Archiv novinek
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Vybraný motýl

Vřetenuška pozdní
Vřetenuška pozdní - Zygaena laeta

Oblíbené druhy motýlů
okáč jílkovýklíněnka jírovcováotakárek fenyklový
martináč bukovýmodrásek očkovaný
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2018 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 1. 2019
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.