Žluťásek jižní Colias alfacariensis Ribbe 1905
Žluťásek čičorečkový Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Žluťásek jižní/čičorečkový Žluťásek jižní/čičorečkový -  ilustrace
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dospělce lze rozlišit jen velmi obtížně, často je to zcela nemožné. Žluťásek jižní dává přednost stepním stanovištím, žluťásek čičorečkový je běžnější v zemědělsky obhospodařované krajině. Na určitých stanovištích však mohou žít oba druhy vedle sebe a tvořit přechodné formy.

Žluťásek jižní/čičorečkový - samec, Kováry, září 2006 Žluťásek jižní/čičorečkový - samice, Kováry, září 2006 Žluťásek jižní/čičorečkový - samec, Kováry, září 2006

Žluťásek jižní/čičorečkový - vejce, Sedlčansko, srpen 2012

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Motýli zblízka
Top 10 druhy motýlů
Mapa lokalit
Vybraný motýl

Šípověnka maďalová - housenka
Šípověnka maďalová - Acronicta aceris

Oblíbené druhy motýlů
strakáč březovýhnědásek osikovýmodrásek jehlicový
okáč ječmínkovýsoumračník metlicový
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2020 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 14. 3. 2020
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.